Egzaminacyjny maraton

Jednym z zdań podczas egzaminu z języka polskiego było bowiem napisanie charakterystyki „bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość”. Na tym jednak zmagania gimnazjalistów się nie zakończyły. Tego samego dnia zmierzyli się także z historią i wiedzą o społeczeństwie, we wtorek z biologią, chemią, fizyką i matematyką, a we środę z językiem obcym.
Testy podsumowujące 3-letnią naukę w gimnazjum nazywane są „małą maturą”, bo trwają trzy dni, a ich wynik brany jest pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Różnicą jest jednak to, że nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Jednak przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Dla tych, którzy z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie pisali w terminie kwietniowym, przewidziano drugi termin – w czerwcu. Wyniki zmagań gimnazjalistów zostaną ogłoszone 17 czerwca. (mg, mo)