Ekologicznie i prozdrowotnie u Czarniecczyków

Uczniowie z trzech chełmskich placówek oświatowych gościli w I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie, aby wspólnie świętować „Dzień Biologa”. Tego dnia u Czarniecczyków zorganizowano też otwartą lekcję edukacji klimatycznej i rozstrzygnięto konkursy tematyczne.

„Dzień Biologa” w I LO w Chełmie w tym roku przebiegał pod hasłem „Promujemy prozdrowotny i ekologiczny styl życia”, a jego celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych, proekologicznych, w tym edukacji klimatycznej, a także rozwijanie u uczniów zainteresowania wiedzą biologiczną. Na korytarzu szkolnym uczniowie klas biologiczno-chemicznych III A, II A, I E i I A przygotowali stoiska, przy których dzielili się ciekawymi informacjami biologicznymi.

Zwiedzającymi oprócz „Czarniecczyków” byli też uczniowie wraz z swoimi nauczycielami ze Szkoły Podstawowej Nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 7 i dzieci z Przedszkola Nr 8. Dużą popularnością cieszyły się stoiska promujące zdrowy styl życia, przypominające o profilaktyce, przy których można było zmierzyć ciśnienie krwi, obliczyć swoje BMI, zmierzyć zawartość tkanki tłuszczowej w swoim organizmie, dowiedzieć się o wirusie HIV czy krwiodawstwie.

Uczniowie przy stoiskach ekologicznych informowali o przyczynach i skutkach kwaśnych deszczy, smogu, o właściwościach i znaczeniu wody. Zwiedzający dowiadywali się ciekawostek o anatomii człowieka, a także zoologicznych. Mieli też okazję obserwować doświadczenia biologiczne. Każdy z oglądających mógł oddać dwa głosy na najciekawsze według niego, najlepiej zaprezentowane stoiska. W auli szkoły uczniowie klas III A, III B,

II A wraz z nauczycielami wysłuchali prezentacji prozdrowotnej, dotyczącej głównie koronawirusa SARS-CoV 2, ale też innych chorób wirusowych. Prezentację przygotowały uczennice z klasy III A – Wiktoria Kozdra i Magdalena Raniewicz. Wręczono również nagrody książkowe zwycięzcom konkursu na najciekawszy plakat pod hasłem „Wirusom mówimy Nie – szczepimy się”. Na podium stanęły uczennice klasy I E: 1. Joanna Klaudel, 2. Antonina Wilkos, 3. Sandra Fajman.

Otwarta lekcja edukacji klimatycznej

Ważnym elementem tego dnia była interdyscyplinarna lekcja otwarta poprowadzona przez Annę Jonak – nauczyciela biologii I LO i doradcę metodycznego LSCDN z biologii, Annę Jędrzejewską – nauczyciela fizyki SP Nr 7 i doradcę metodycznego LSCDN z fizyki, a także Joannę Stelmaszczuk – nauczyciela chemii SP Nr 6 i doradcę metodycznego LSCDN z chemii. Lekcja przebiegała pod hasłem „Edukacja klimatyczna – przyczyny zmian klimatu oraz jak zapobiegać negatywnym ich następstwom”, a jej celem była edukacja klimatyczna od najmłodszych, bo oprócz licealistów uczestniczyła w niej także grupa przedszkolaków z Przedszkola Nr 8, uczniowie klasy V i VIII z SP Nr 7 i uczniowie klasy VII z SP Nr 6.

Młodzież pod kierunkiem swoich nauczycieli przygotowała tematyczne prezentacje oraz pytania i quizy. Anna Szumiło, Antonina Wójtowicz, Oliwia Ciechan z I LO zrelacjonowały problem dziury ozonowej oraz jej negatywny wpływ na klimat, a o tym, czym jest efekt cieplarniany i smog przypomniały Karolina Panasiuk, Iga Sutryk, Julia Grodzka, Natasza Maziarz. Grupa siódmoklasistek – Maja Dolot, Amelia Poźniak, Aleksandra Nafalska z SP Nr 6 przybliżyły zjawisko kwaśnych deszczy, a uczniowie z SP Nr 7 – Aleksander Oleszczuk, Michał Mazurek, Jakub Hukowski, Szymon Podjadek -omówili przykłady odnawialnych źródeł energii. Lekcja miała również na celu rozwój kompetencji społecznych, informatycznych, ale też językowych, gdyż umilił ją występ zespołu wokalno-muzycznego z I LO ( w składzie: Izabela Lenart, Magdalena Kozorys, Paweł Niemiec, Bartłomiej Piszcz, Kamil Miechowicz), który wykonał utwór Michaela Jacksona pt. „Earth song” w języku angielskim. Był to swoistego rodzaju apel o to, aby dbać o planetę Ziemia, podczas którego uczniowie podnieśli w górę wcześniej przygotowane przez siebie hasła, a przedszkolaki rysunki dotyczące tego, jak dbać o klimat.

Zwycięzcy konkursu

Pod koniec imprezy ogłoszono zwycięzców konkursu na najciekawszy plakat promujący edukację klimatyczną: 1. Jakub Traczuk, 2. Magdalena Sobolewska, 3. Oliwia Bartkowicz. Ogłoszono też wyniki konkursu na najciekawsze stoisko biologiczne: 1. Anna Hnydka, Julia Dziewiczkiewicz, 2. Wiktoria Kociszewska, Karolina Wiechnik, 3. Natalia Dyczkowska, Weronika Bis, Wiktoria Kaszuk, Aleksandra Blacha, Katarzyna Dżaman. Gratulacje i nagrody książkowe zwycięzcom wręczyły Halina Smyk, dyrektor I LO w Chełmie i jej zastępca Agata Brzozowska. Nagrody ufundowało Nadleśnictwo Chełm.

Organizatorem przedsięwzięcia jest działający w szkole Klub Młodego Odkrywcy pod merytorycznym okiem Anny Jonak, nauczyciela biologii. (mo)