Ekspresówką na południe

W przyszłości S19 będzie częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, łączącej Kłajpedę na Litwie z greckimi Salonikami

Wojewoda Przemysław Czarnek wydał pozwolenie na budowę kolejnego odcinka trasy ekspresowej S19 między Lublinem a Rzeszowem. Chodzi o fragment od końca obwodnicy Janowa Lubelskiego do węzła „Lasy Janowskie” o długości około 8 kilometrów.


To ostatni odcinek S19 na terenie województwa lubelskiego. – Zakres inwestycji obejmie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S, budowę węzła drogowego „Łążek Ordynacki”, budowę dwóch wiaduktów drogowych, budowę dwóch mostów na rzece Trzebensz, przebudowę przejść dla zwierząt czy przebudowę dróg gminnych kolidujących z drogą ekspresową – wylicza Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

To nie wszystko. – Zakres obejmuje też budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, budowę i przebudowę kolidującej z drogą S19 sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę ekranów akustycznych i nasadzenia zieleni – dodaje rzecznik.

Opracował ER