Ekspresowo do Warszawy

Do maja 2019 r. powstanie kolejny odcinek trasy szybkiego ruchu S17 od Garwolina do granicy województwa lubelskiego. Stosowne wnioski trafiły właśnie do wojewody mazowieckiego.
Inwestycję realizuje firma Budimex. Wygrała ona przetarg na budowę dwóch odcinków S17 o łącznej długości 25,2 km, oferując że wykona te prace za nieco ponad 601 mln zł.
Wspomniane wnioski dotyczą budowy odcinka od obwodnicy Garwolina do Gończyc (12,2 kilometra długości) oraz od Gończyc do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego (13 km). Zaawansowanie prac projektowych na obu odcinkach oceniono pod koniec czerwca na 72-73 procent.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad spodziewa się decyzji wojewody mazowieckiego na przełomie roku. – Jej wydanie umożliwi przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace – informuje Krzysztof Nalewajko, specjalista ds. komunikacji społecznej GDDKiA w Lublinie.
Umowę na zaprojektowanie i budowę wspomnianego odcinka podpisano 22 września 2015 roku. Następne w „kolejce” po uzyskanie ZRiD są odcinki, które znajdą się bliżej stolicy.
Chodzi o fragment S17 od obwodnicy Garwolina do obwodnicy Kołbieli, obwodnicę Kołbieli i odcinek od początku tej ostatniej do węzła Lubelska pod Warszawą. Umowę na ich wykonanie podpisano w lutym tego roku. Koszt wykonania tych odcinków wyceniono na 885 mln złotych. Ich oddanie przewidziano na połowę 2019 roku. BCH