Ekspresowy objazd Lublina

W piątek, 9 grudnia, do użytku oddano zachodni odcinek obwodnicy Lublina, który łączy węzły „Sławinek” i „Węglin”. Budowa 9,8-kilometrowej obwodnicy kosztowała 620 milionów złotych.
– Wiemy, jak bardzo lublinianie oczekiwali na oddanie tego odcinka drogi ekspresowej – mówił na otwarciu Jacek Bojarowicz, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W otwarciu uczestniczył też wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit.
Z jego ust padła też wstępna deklaracja budowy, budzącego spore dyskusje na etapie planistycznym, ostatniego, południowego odcinka miejskiej obwodnicy. Zamknięcie miasta „ringiem”, będzie możliwe po 2020 roku.
Zachodni odcinek ma przede wszystkim wyprowadzić poza miasto tiry jeżdżące dotąd przez Lublin al. Kraśnicką i odciążyć ulice w południowo-zachodniej części miasta. Dzięki otwarciu tego fragmentu obwodnicy lubelski ratusz chce wprowadzić popierany przez radnych projekt zakaz wjazdu ciężarówek do miasta. CH