Ekstremalnie rozmodleni i wymęczeni

Wieczorem, 24 marca już po raz trzeci w nocną pielgrzymkę z Lublina do Wąwolnicy wyruszą uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Do przejścia będą mieli około 40 km, podczas których rozważać będą Misterium Męki Pańskiej.
Oprócz duchowego nastawienia – jak przypominają organizatorzy z ks. Mirosławem Ładniakiem na czele – koniecznie powinni mieć ze sobą: odblaski, latarkę, termos z gorącym napojem, wysokie buty i płaszcz przeciwdeszczowy. Chętni mogą się wciąż zapisywać za pośrednictwem strony internetowej – www.edk.pielgrzymka.lublin.pl.
Wszyscy pielgrzymi wyruszą na swoje trasy (w dziesięcioosobowych grupach) w piątek 24 marca br. po mszy św. o godz. 19. w archikatedrze lubelskiej, której będzie przewodniczył biskup pomocniczy Mieczysław Cisło.
W sumie – jak zapowiedzieli organizatorzy, czyli Duszpasterstwo Pielgrzymka Lubelska podczas konferencji prasowej w Domu Rekolekcyjnym przy ul. Podwale 1 marca br., uczestnicy EDK będą mogli wybrać jedną z czterech z przewidzianych tras. Po raz pierwszy będą mogli ruszyć trasą fioletową bł. biskupa Władysława Gorala. Liczy ona 41 km. Jej uczestnicy po mszy św. w archikatedrze o godz. 19 ruszą do parafii bł. bpa Gorala przy ul. Popiełuszki, a stamtąd już w kierunku Nałęczowa i Wąwolnicy. Kolejne dwie trasy do Wąwolnicy to trasa żółta św. Jana Pawła II (44 km) i trasa czerwona Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego (46 km). Trasy do Wąwolnicy do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej biegną drogami lokalnymi, duktami leśnymi, drogami gruntowymi. Stacje Drogi Krzyżowej znajdują się przy kościołach, przydrożnych krzyżach i kapliczkach (szczegóły na stronie internetowej www.edk.pielgrzymka.lublin.pl.)
Jest jeszcze jedna trasa – niebieska – św. Faustyny Kowalskiej, nieco krótsza (31 km), która prowadzi od archikatedry ku Zalewowi Zemborzyckiemu, a stamtąd, po okrążeniu zalewu, kieruje się w stronę bazyliki oo. Dominikanów na Starym Mieście w Lublinie.
Osoby, które chcą wziąć udział w tegorocznej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, mogą się jeszcze zapisywać do 23 marca do godz. 12.00 za pośrednictwem strony internetowej: www.edk.pielgrzymka.lublin.pl. Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów: tekst rozważań, opaskę odblaskową i pamiątkowy znaczek. Materiały można odebrać w czwartek, 23 marca w domu na Podwalu w godz. od 17.00 do 19.00. lub w piątek 24 marca na godzinę (tj. od godz. 18) przed inaugurującą Estremalną Drogę Krzyżową mszą św. w archikatedrze. Opis wybranej trasy, mapę i ślad GPS uczestnicy mogą pobrać ze strony internetowej i wydrukować. Koszt uczestnictwa w lubelskiej EDK wynosi 10 zł, które można zapłacić podczas odbierania materiałów – pieniądze przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacyjnych. Organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej zachęcają, by zabrać ze sobą przygotowany przez siebie drewniany krzyż, np. brzozowy. Zachęcają też, by ze względów bezpieczeństwa przed wyruszeniem zapoznać się z podstawowymi informacjami i zasadami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Jak pokazuje doświadczenie z lat ubiegłych, w lubelskiej edycji EDK znaczną grupę uczestników stanowią ludzie między 30. a 40. rokiem życia. Wielu jest jednak studentów oraz osób po sześćdziesiątce. Warunkiem wzięcia udziału jest ukończone 18 lat.
W zeszłym roku w lubelskiej EDK wzięło udział około dwóch tysięcy osób. Ponieważ, jak zapewnia ks. Mirosław Ładniak, część dotychczasowych uczestników deklaruje chęć udziału w kolejnych nocnych wielkopostnych pielgrzymkach do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, tegoroczna Ekstremalna Droga Krzyżowa może być równie liczna.
Na trasie będą karetki pogotowia i pomoc medyczna. Uczestnicy wracają do domu na własną rękę, ale w tym roku mają szczególne udogodnienie – po pielgrzymce, w sobotę rano 25 marca z Wąwolnicy do Lublina będą kursowały specjalne autobusy – bilety na przejazd będą do nabycia u kierowcy.
Niemal na pewno wiadomo, że w pielgrzymce do Wąwolnicy 24 marca wezmą udział także żołnierze – Będziemy oficjalną delegacją dowództwa jednostki wojskowej na EDK. Ekstremalną Drogę Krzyżową przejdziemy w mundurach – zapowiada na facebookowych stronach lubelskiej EDK st. szer. Paweł Barczak z Batalionu Dowództwa Wielonarodowej Brygady w Lublinie.
Przypomnijmy, że pomysłodawcą pierwszej polskiej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która odbyła się w 2009 r. jest ksiądz Jacek „Wiosna” Stryczek z Krakowa i mężczyźni z Męskiej Strony Rzeczywistości.
Monika Skarżyńska