Elektromobilny Świdnik

Strategię rozwoju elektromobilności na lata 2020-2026 przyjęli podczas ostatniej sesji świdniccy radni. Dokument ma być przepustką do starań o środki zewnętrzne, dzięki którym po Świdniku będą np. jeździć niskoemisyjne autobusy.


Założenia strategii rozwoju elektromobilności zaprezentowała radnym pracownica firmy Ekoprecyzja, która na zlecenie miasta opracowała ten dokument. Uwzględniono w nim m.in. działania, jakie należy podjąć, aby sukcesywnie tę strategię wdrażać. Wskazano m.in. na potrzebę modernizacji taboru autobusowego, także prywatnych przewoźników, bo jak się okazuje zdecydowana większość autobusów jeżdżących po Świdniku ma 20 albo i więcej lat. Wskazano również na potrzebę modernizacji infrastruktury parkingowej i drogowej, która umożliwi wdrożenie rozwiązań elektromobilnych.

W strategii zawarto również harmonogram działań inwestycyjnych. Znalazły się tu m.in. takie działania jak zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego, wymiana prywatnego taboru samochodowego służącego do zbiorowego transportu osób na niskoemisyjny, wprowadzenie ulg podatkowych dla przewoźników prywatnych, którzy dla świadczenia swoich usług będą wykorzystywać pojazdy niskoemisyjne; modernizacja istniejących parkingów w celu wdrożenia na ich terenie elementów z zakresu elektromobilności oraz wprowadzenie inteligentnych systemów parkingowych z kontrolą miejsc niezapłaconych i obłożenia parkingu, zakup miejskich rowerów elektrycznych oraz punktów ich ładowania, wymiana taboru miejskiego i sprzętu spalinowego na elektryczny.

Radny Stanisław Kubiniec (klub radnych burmistrza) pytał, czy władze miasta pochylały się już nad tym, ile będzie kosztowało zrealizowanie tych wszystkich działań i tym samym wdrożenie strategii.

Urzędnicy wyjaśniali, że strategia tylko określa pewne kierunki działań, a jej przyjęcie da miastu możliwość sięgania po środki zewnętrzne na realizację „elektromobilnych” inwestycji. Z kolei radny Robert Syryjczyk (KO) był ciekawy, czy w związku z tym, że w dokumencie znalazł się zapis o wprowadzeniu inteligentnych systemów parkingowych, miasto zamierza wprowadzić strefy płatnego parkowania.

W imieniu władz miasta sekretarz Ewa Jankowska tłumaczyła, że jest problem z parkowaniem w centrum miasta, szczególnie na ul. Niepodległości i ratusz zastanawia się, jak można by było go rozwiązać. – Słuchamy głosów mieszkańców, którzy użytkują te parkingi, przyjeżdżając do różnych punktów handlowych i instytucji, przedsiębiorców prowadzących w centrum swoją działalność i osób, które zamieszkują tę część miasta.

Jeśli mielibyśmy wprowadzać strefy płatnego parkowania, to z pewnością byłyby to strefy w centrum miasta, w konkretnych godzinach z opcją bezpłatności np. do godziny czasu. To jednak kierunek na przyszłość, jeśli okazałoby się, że ten problem narasta – tłumaczyła sekretarz.

Przymiarki do hali

Przy okazji omawiania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej radny Ireneusz Szutko (ŚWS) zwrócił uwagę, że w budżecie wpisano kwotę 176 tys. zł na „multimedialne centrum”. Radny chciał wiedzieć, czego konkretnie dotyczy to zadanie.

Jak wyjaśniała sekretarz Jankowska, pod tą nazwą kryje się budowa hali sportowej, a konkretnie opracowanie jej projektu. Miasto zamierza wykonać ten obiekt w sposób najbardziej optymalny finansowo i chce starać się o dofinansowania z różnych źródeł.

– Stąd taka nazwa łącząca różne funkcje w takiej hali sportowej. Naszym celem jest pozyskanie środków z Ministerstwa Sportu, ale jednocześnie nie chcemy zamknąć sobie drogi do pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Będziemy się starać, aby ta inwestycja była strategiczną dla województwa lubelskiego. Optymalizacja założeń projektowych dla takiego budynku, później łączyłaby się z optymalizacją kosztów utrzymania.

Jeśli charakter takiego obiektu byłby multifunkcjonalny i łączyłby różne funkcje, nie tylko sportowe, mógłby być obiektem, który byłby wynajmowany do celów komercyjnych, a to mogłoby się wiązać z dodatkowymi przychodami. Zakładamy również możliwość wpisania tego projektu do realizacji ze środków, które otrzymamy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Z tych 14 mln zł, co do których niektórzy mieli wątpliwości, że je otrzymamy- mówiła sekretarz.

Radny Szutko dopytywał również, gdzie hala zostanie zlokalizowana. Sekretarz wyjaśniała, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, bo zakładane są różne opcje. Wybrana zostanie ta, która będzie miała szanse na największe dofinansowanie.

Optymalizacja w oświacie

Radny Stanisław Skrok (KO) pytał o prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 na potrzeby stworzenia Centrum Usług Wspólnych do obsługi miejskich placówek oświatowych. – Skąd ta koncepcja? Jakie są tego koszty i dlaczego tworzymy ten miejski zespół zarządzania szkołami. Przypomina mi to lata 70. ,80. kiedy istniał Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny szkół, który przecież zlikwidowano. Jakie są korzyści finansowe wynikające z takiego przedsięwzięcia? – chciał wiedzieć radny.

E Jankowska odpowiadała, że pozwoli to m.in. efektywniej kontrolować wydatki ponoszone na oświatę, które stanowią przecież największy procent wydatków miasta. Przyczyni się to również do oszczędności, w tym również tych pracowniczych. Sekretarz zaznaczyła, że centrum nie będzie oddzielną jednostką, a będzie działać w strukturach wydziału edukacji. Swoją siedzibę będzie mieć w SP nr 3, bo odkąd zlikwidowano Gimnazjum nr 1 i szkoła działa w dwóch budynkach, są tam wolne pomieszczenia, a przy okazji zaadoptowania pomieszczeń na potrzeby centrum, drobny lifting przejdzie też szkoła. Zainstalowana zostanie tu m.in. winda.

Radny Syryjczyk pytał, w jakim czasie kwota 500 tys. zł, którą miasto chce wydać na ten cel się zwróci.

– Nie podchodzimy do tego biznesowo – wyjaśniała sekretarz. – Dbamy o naszą infrastrukturę. Po rozmowach z dyrektorem uznaliśmy, że zrobimy tam trochę więcej.

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie zmian w statucie Miejsko-Powiatowej Biblioteki im. Anny Kamieńskiej w Świdniku. Ma to związek z przenosinami Filii nr 1 z ul. Racławickiej na Ratajczaka. Przegłosowano też uchwałę w sprawie zmian w regulaminie korzystania z Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego Park Avia.

W myśl tych zmian kompleks będzie działał od poniedziałku do soboty w godz. 6-22, zaś w niedzielę od 8 do 21; w dni świąteczne od godz. 12 do 20, a wigilię, Sylwestra i Wielką Sobotę od 6 do 14; 25 grudnia w Boże Narodzenie i Wielkanoc będzie nieczynny. W zmienionym regulaminie znalazł się również zapis, że baseny zewnętrzne będą czynne do pierwszej niedzieli września włącznie, a otwierane będą od 15 czerwca.

Radny Szutko pytał, skąd taka data, bo baseny w Świdniku otwierano zazwyczaj w Dzień Dziecka, 1 czerwca.

– Musimy otwierać baseny wtedy, kiedy jest to opłacalne. Duży wpływ na to ma też pogoda. Czy warunki w pierwszych dwóch tygodniach czerwca będą na tyle dobre, tego nikt nie wie. Ale jeśli w danym roku będziemy wiedzieć, że szykuje się piękne lato, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy to skorygowali – mówiła E. Jankowska.

Bilety w górę?

Na istotną kwestię uwagę zwrócił radny Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza).

– Sprawa dotyczy najbliższej sesji Rady Miasta Lublin, gdzie prawdopodobnie będą uchwalane zagadnienia dotyczące Lubelskiej Karty Miejskiej, a ta z kolei będzie dotyczyła również niższych cen za bilety komunikacji miejskiej nawet o 33 proc. Okazuje się, że będzie to dotyczyć wyłącznie mieszkańców miasta Lublin, natomiast w przypadku mieszkańców innych gmin cena za bilety okresowe może być wyższa nawet dwukrotnie. Czy nasze władze coś wiedzą w tej sprawie? Czy negocjują? – pytał radny.

Sekretarz zapewniła, że miasto niezwłocznie pochyli się nad tym problemem, a na najbliższej sesji przedstawi radnym efekty rozmów w tej sprawie.

Skarga bezzasadna

Na sesji radni rozpatrzyli również skargę złożoną za pośrednictwem rady miasta do sądu administracyjnego dotyczącą uchwały z dnia 9 lipca br. w sprawie kryteriów przyznawania stypendium burmistrza dla najzdolniejszych uczniów. Napisała ją jedna z mieszkanek, która argumentowała, że nowe kryteria ustalono już po zakończeniu roku szkolnego. Większość radnych opowiedziała się za oddaleniem skargi. Przeciw byli radni Świdnik Wspólna Sprawa – Magdalena Szabała, Maciej Kantor i Mariusz Wilk, od głosu wstrzymali się Ireneusz Szutko (ŚWS) oraz radni KO – Stanisław Skrok, Waldemar Białowąs i Robert Syryjczyk. (w)