Elektroniczny anioł stróż

40 „opasek życia”, zakładanych na rękę elektronicznych bransoletek, wyposażonych w przycisk wezwania pomocy i GPS pozwalających zlokalizować skąd nadano sygnał, niebawem trafi do świdnickich seniorów.


To jeden z elementów projektu „Nowe perspektywy dla seniorów z terenu powiatu świdnickiego”, na który miasto Świdnik i współpracująca z nim Fundacja PAN otrzymały blisko 700 tysięcy złotych unijnego dofinansowania.

Bransoletki mogą uratować życie. Zapewniają seniorom całodobową opiekę Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Kiedy jej użytkownik nagle poczuje się gorzej, może powiadomić Centrum, którego pracownik niezwłocznie telefonicznie skontaktuje się z nadawcą. Jeśli właściciel opaski nie odbierze (na bransoletce znajduje się również przycisk odebrania telefonu i rozłączenia rozmowy), wbudowany w opaskę lokalizator GPS pozwoli ustalić, skąd został wysłany sygnał i w to miejsce zostanie wysłana pomoc. Bransoletki wyposażone są również w czujnik tętna, co pozwala zdalnie monitorować czy z jej właścicielem nie dzieje się nic złego.

Projekt zakłada nie tylko zakup i przekazanie 40 świdnickim seniorom „opasek życia” ale również objęcie kilkudziesięciu schorowanych i niepełnosprawnych osób w podeszłym wieku opieką stałych asystentów oraz organizację szkoleń prozdrowotnych dla seniorów i wprowadzenie mobilnych usług opiekuńczych.

– Celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi, w tym usługami opiekuńczymi, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik poprzez działania podejmowane w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych – mówi Bożena Zapalska, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Świdnik.

W sumie projekt zakłada objęcie wsparciem 120 osób – 90 kobiet i 30 mężczyzn, którzy ukończyli 60. rok życia, korzystają z pomocy społecznej, albo się do niej kwalifikują i ze względu na wiek lub schorzenia nie są samodzielne. Joanna Niećko