Energetycy ciekawi historii

– Konferencje historyczne w naszej szkole organizujemy wspólnie z Katedrą Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych Instytutu Historii KUL. W ubiegłym roku tematem była „Solidarność a demokracja. 25 lat transformacji postkomunistycznej”. W tym roku podjęliśmy temat rocznicowy, dotyczący chrztu Polski. W konferencji uczestniczyli nasi uczniowie, a prelegentami byli naukowcy z KUL-u i UMCS-u. Współinicjatorem wydarzenia był dr hab. Mieczysław Ryba, profesor KUL i miejski radny – tłumaczy Anna Smolińska, dyrektor ZSE.
Historyczna wartość aktu chrztu Polski, dziejów chrześcijaństwa oraz kultury religijnej na ziemiach polskich i kresach wschodnich oraz polityczne aspekty obchodów milenijnych w 1966 roku to główne tematy minionej konferencji.
– To ważne tematy, które powinny być mocno wryte w świadomość uczniów, bo właśnie te wydarzenia ukształtowały polską kulturę i pozwoliły nam wyjść z komunizmu obronną ręką. Warto przy takich okazjach pokazywać i podkreślać także rolę chrześcijaństwa w dzisiejszych czasach. Dziś każdy ma swoją ideologię i istnieje wiele nurtów antychrześcijańskich, które próbują uderzać w jądro stanowiące kulturę polską i korzenie, z których wyrośliśmy. Przy takich okazjach, jak ta konferencja, należy pokazywać wielkie wydarzenia z naszej historii, jak chociażby potop szwedzki, śluby lwowskie Jana II Kazimierza w 1656 roku, bitwę pod Wiedniem, kwestie wojny polsko-bolszewickiej czy wreszcie obchody Milenium w 1966 roku i samego chrztu Polski. To wszystko łączy się w pewnym ciągu dziejowym, który uczy nas, jak możliwe sensownie zachowywać się tu i teraz – podkreśla prof. Mieczysław Ryba.
Rolę wydarzeń, którym była poświęcona konferencja, podkreślił również prof. Mirosław Szumiło z UMCS, który przedstawił temat obchodów Milenium 1966 roku.
– Podstawowy problem, to fakt, że rok 1966 nie funkcjonuje jeszcze wystarczająco w świadomości historycznej Polaków i w podręcznikach historii. W naszej świadomości utrwaliły się elementy przełomowe historii PRL-u, a obchody Milenium, które nie ogniskowały się w jednym czasie i miejscu, nadal pozostają w cieniu i należy je tego cienia wyprowadzić. Warto tu podkreślić, że przygotowania do obchodów zaczęły się już 10 lat wcześniej, w 1956 roku, Jasnogórskimi Ślubami Narodu Polskiego. Wtedy to u stóp Jasnej Góry zebrało się około miliona osób, a już w następnym roku ogłoszono program Wielkiej Nowenny, która miał przygotować Polaków do Milenium chrztu Polski – wyjaśnia prof. Mirosław Szumiło.
Czy takie tematy znalazły odzew wśród uczniów szkoły o profilu technicznym?
– Nasza młodzież ma dużą świadomość historyczną i pomimo tego, że szkoła jest techniczna, interesuje ją historia współczesna i to, co wpłynęło na rozwój Polski – podkreśla Anna Smolińska.
– Sam jestem absolwentem technikum elektronicznego w Krośnie, a skończyłem historię. W kontekście życia ludzkiego to, czy ktoś jest hutnikiem, czy elektrykiem, nie ma znaczenia. Pewną ogólną wiedzę powinniśmy posiadać, jeżeli bierzemy pod uwagę podstawy naszej narodowej kultury – dodaje prof. Mieczysław Ryba.
Jednym z owoców minionej konferencji będzie podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Energetycznych i Katedrą Świata Hiszpańskiego KUL.
– Konferencje historyczne w naszej szkole stają się już tradycją i wierzymy, że za rok spotkamy się w równie licznym gronie. Wszystkim naszym gościom dziękujemy za udział w konferencji – mówi Anna Smolińska. MJ