Energetyka, transport, przyszłość

1 marca Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych zorganizował dla gimnazjalistów i ich rodziców dzień otwarty. Prezentacja tegorocznej oferty edukacyjnej była skupiona wokół dwóch kluczowych działów polskiej gospodarki: energetyki i transportu.

Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, która pragnie zdobyć prorynkowe i przyszłościowe kwalifikacje. Gimnazjaliści chętnie uczestniczyli w próbach pracy, przybliżających specyfikę zawodów nauczanych w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych: logistyk, spedytor, mechanik, mechanik lotniczy, elektryk, teleinformatyk, mechatronik, górnik podziemny, górnik odkrywkowy, kierowca mechanik, elektromechanik.

Zwiedzając profesjonalnie wyposażone pracownie zawodowe i przedmiotowe, gimnazjaliści przekonali się, że szkolnictwo zawodowe, w proponowanych przez szkołę obszarach, jest dobrym wyborem edukacyjnym, który pozwoli im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy i ułatwi start zawodowy.

Uczniowie technikum i branżowej szkoły zawodowej mają również możliwość realizacji innowacji mundurowych: Edukacja wojskowa, Ochrona granic – bezpieczeństwo wewnętrzne. Goście z podziwem obserwowali pokaz musztry w wykonaniu klas uczestniczących w dodatkowych zajęciach proobronnych.

Podczas wizyty młodzież mogła sprawdzić swoją kondycję psychofizyczną na ściance wspinaczkowej i stanowisku strzeleckim z broni pneumatycznej Miała również możliwość oceny swojej koncentracji podczas ćwiczeń na symulatorze lotu. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz pilotażu dronów, zaprezentowany przez uczniów klasy o profilu technik mechanik lotniczy ze specjalnością pilotaż dronów. (km)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here