Epidemia opóźnia przydziały

Na przydział mieszkań z zasobów miasta czeka 227 rodzin. Chełmski ratusz wraz ze Społeczną Komisją Mieszkaniową już miał przystąpić do dorocznej weryfikacji list najmu lokali oraz rozpatrywania 32 wniosków złożonych w roku ubiegłym, ale ze względu na epidemię przesunięto to w czasie.

Niedawno chełmski magistrat informował, że wraz ze Społeczną Komisją Mieszkaniową przystępuje do weryfikacji zatwierdzonych list najmu lokali mieszkalnych. Podstawą do tego są zapisy uchwały Rady Miasta Chełm w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta. Według nich weryfikacja tych list następuje od kwietnia do czerwca każdego roku. Dotyczy to także rozpatrywania nowo złożonych wniosków z roku ubiegłego.

Ci, którzy znajdują się na listach osób oczekujących na mieszkania komunalne mieli otrzymywać pisma informujące o weryfikacji tych list, a potem przedstawiać zaświadczenia w ratuszu o uzyskiwanych dochodach za 3 ostatnie miesiące (osiągnięte przez wnioskodawcę i osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkiwania). Jeśli zainteresowany tego nie zrobi w wyznaczonym przez miasto terminie, to jest to równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o wynajem lokalu mieszkalnego.

Następnie procedura wygląda tak, że na tablicy ogłoszeń ratusza zamieszczane są projekty list: najmu, socjalna, zamian, wykaz wnioskodawców ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego oraz wykaz osób mieszkających w budynkach stanowiących własność osób prywatnych.

Wszyscy zainteresowani mogą wnosić do nich zastrzeżenia i uwagi. Po rozpatrzeniu odwołań przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, prezydent miasta zatwierdza listy oraz wykazy i podaje je do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm. W tym roku cała procedura zostaje przesunięta.

– Miasto Chełm wraz ze Społeczną Komisją Mieszkaniową każdego roku dokonuje weryfikacji list i rozpatruje wnioski złożone w roku ubiegłym – informuje chełmski ratusz. – Jednak ze względu na obostrzenia sanitarne wynikające z pandemii koronawirusa, a co za tym idzie częściowe zamknięcie Urzędu Miasta Chełm, wysyłanie pism weryfikacyjnych zostało wstrzymane. Wspomniana weryfikacja zostanie jednak przeprowadzona w 2021 roku, a termin ogłoszenia list po weryfikacji zostanie przesunięty.

W skład mieszkaniowego zasobu miasta wchodzą 224 budynki (stan na 31 grudnia ub.r.). Znajduje się w nich 1438 lokali komunalnych i socjalnych. W 2020 r. Społeczna Komisja Mieszkaniowa umieściła 227 rodzin na listach najmu lokali mieszkalnych, socjalnych, zamian, w wykazie osób mieszkających w budynkach stanowiących własność osób prywatnych, spełniających kryteria uchwały rady miasta (w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Chełm) oraz w wykazie wnioskodawców spełniających kryteria uchwały do ponownego rozpatrzenia przez SKM w 2021 r. W ubiegłym roku złożono 32 nowe wnioski o przydział lokalu. W analogicznym okresie w ub.r. na przydział mieszkań czekało 159 rodzin, w tym 110 rodzin z dziećmi (43 rodziny posiadały wyroki sądowe orzekające eksmisję i przyznające uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego). (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here