Erasmus+ w Uhrze

(4-10 listopada) W Szkole Podstawowej w Uhrze odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w ramach realizowanego w placówce „Erasmusa +”. Element kluczowy europejskiego programu to wymiana dobrych praktyk.


Od września w SP w Uhrze realizowany jest międzynarodowy program „Erasmus +”. Tytuł projektu napisanego przez szkołę to „Zrównoważony rozwój Europy na rzecz zdrowego stylu życia – synergia pomiędzy nauczaniem ekologii a wymianą dobrych praktyk w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i recyklingu”. W ramach niego uczniowie mają okazję zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też praktyczną, dzięki wykonanym doświadczeniom, wyjazdom w ramach praktyk i wizytom w instytucjach, zakładach, fabrykach, gospodarstwach domowych we wszystkich krajach partnerskich (Portugalii, Turcji,Węgier, Islandii i Włoch).
– Innowacyjność projektu przejawia się przede wszystkim w tematyce inspirowanej gospodarką środowiskową gminy Chełm. Projekt zajmuje się źródłami energii odnawialnej i gospodarką odpadami oraz recyklingiem – mówi Bogumiła Ryszkiewicz, dyrektor SP w Uhrze. – Pomimo dużego wzrostu świadomości społeczeństwa europejskiego w zakresie przyjaznego wpływu energii odnawialnych oraz pozytywnego wpływu segregacji odpadów i ich recyklingu na środowisko, uczestnictwo w tego typu przedsięwzięciach jest nadal źródłem frustracji dla szarego obywatela. Podejmowanie inwestycji z wykorzystaniem energii słonecznej, wietrznej i wodnej do zaspokajania potrzeb człowieka jest nadal przedsięwzięciem pionierskim, dość rzadkim, rozumianym jako trudne do wdrażania w wielu rejonach Europy.
Listopadowa wizyta gości z zagranicy w Uhrze poświęcona była pracy merytorycznej nad projektem, a także poznaniu okolicy (uczestnicy zwiedzali Muzeum w Majdanku i Zamek Lubelski, Podziemia Chełmskie, wystawy w Muzeum Ziemi Chełmskiej, poznali proces technologiczny w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Srebrzyszczu oraz technologię spalania odpadów w Cementowni Chełm). (pc)