Europejskie miliony dla naszych szkół

Wystartowała rekrutacja do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły czekają na gimnazjalistów podczas dni otwartych i różnego rodzaju wydarzeń, które organizują. Wychodzą z przebogatą ofertą kształcenia, zarówno ogólnokształcącego, jak też technicznego i branżowego.
Poza świetną kadrą i wysokim poziomem kształcenia nasze placówki to również liderzy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. W najbliższym czasie trafi do nas aż 3,7 mln zł. Udało się je pozyskać z funduszy UE: z RPO oraz Programu Erasmus +.
W ramach Działania 12.4 RPO PCEZ, ZS Nr 1 im. C. K. Norwida i Zespół Szkół w Trawnikach otrzymają dofinansowanie projektów, których wartość to 2,3 mln zł. PCEZ zajęło 1. miejsce na liście rankingowej z projektem „Nowe umiejętności – nowe szanse na rynku pracy – doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów”. Wartość projektu to ponad 1 mln zł. ZS Nr 1 zajął 6. miejsce z „Mistrzostwo w zawodzie kluczem do sukcesu”. Kwota projektu to prawie 1 mln. zł. Natomiast ZS w Trawnikach zajął miejsce 10 z projektem „Aktywni zawodowcy. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach”– koszt realizowanego projektu to ponad 300 tys. zł.
Kolejne środki – 1,4 mln zł – trafią do szkół w ramach programu PO WER Erasmus +. Ponad 400 tys. zł zdobył „Norwid” na projekt pn. „Praktyki zawodowe technika hotelarza i technika żywienia i usług gastronomicznych u partnera w Niemczech”. ZS w Piaskach, w ramach projektu pod tytułem „Praktyczny zawrót głowy”, otrzyma dofinansowanie w wysokości 452 099 zł. PCEZ w Świdniku w ramach projektu pt. „Od teorii przez praktykę do zawodu” otrzyma z programu PO WER kwotę 529 788 zł.
Ponad 0,5 mln zł trafi do naszych szkół w ramach Działania 12.2 RPO. Na listę rankingową do dofinansowania trafiły projekty ZS Nr 1 im. C. K. Norwida (projekt „Przez trudy do gwiazd”) oraz ZS w Trawnikach (projekt „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia w ZSZ przy Zespole Szkół w Trawnikach”). Kwota dofinansowania, jaką otrzyma „Norwid” to ponad 330 tys. zł, ZS w Trawnikach otrzyma zaś ponad 240 tys. zł.
– Ten sukces to efekt wielomiesięcznej wspólnej pracy i dobrej współpracy szkół z organem prowadzącym – mówi Waldemar Białowąs wicestarosta powiatu świdnickiego – Przez ostatnie półtora roku odbyliśmy wiele spotkań i szkoleń z pracownikami i dyrekcją Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, podczas których zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele zdobywali wiedzę, w jaki sposób skutecznie aplikować o środki. Edukacja, w tym również kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie, to priorytet w mojej pracy samorządowej. Dobra współpraca z dyrektorami szkół i wspólna ciężka praca pozwalają go skutecznie realizować.
Oprócz składania dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie, nasze szkoły dają możliwość rekrutacji elektronicznej – na szkolnych stronach internetowych dostępne są zakładki, które kierują na portal elektronicznego naboru. (dp)