Ewangelizowanie młodzieży poprzez muzykę

Ksiądz Attila Honti, założyciel i dyrygent Archidiecezjalnego Chóru Chłopięco-Męskiego „Pueri Cantores Lublinenses”, znalazł się w gronie laureatów prestiżowej nagrody „Pro Redemptione” za rok 2020, przyznawanej przez ukazujący się od 1932 roku ogólnopolski, katolicki kwartalnik „Homo Dei”.


Ksiądz Attila Honti urodził się w 1987 r. w Debreczynie na Węgrzech, ale od dziecka mieszka w Lublinie. Po odkryciu powołania do stanu duchownego wstąpił do Lubelskiego Seminarium Metropolitalnego. Ukończył również Instytut Muzykologii KUL i swoje zdolności muzyczne wykorzystuje na niwie posługi kapłańskiej od sześciu lat prowadząc chór chłopięco-męski „Pueri Cantores Lublinenses”.

Jest jego dyrektorem i dyrygentem. Przez zaledwie kilka lat istnienia chór uświetniał wiele wydarzeń o charakterze religijnym i kulturalnym w Lublinie oraz lubelskiej archidiecezji, a także za granicami Polski, biorąc z sukcesami udział, w festiwalach chórów młodzieżowo-dziecięcych. Za jedne z zadań chór wyznacza sobie służenie Bogu przez muzykę liturgiczną, głoszenie pokoju i wychowanie młodych przez muzykę. I właśnie za tworzenie i propagowanie tej formy ewangelizacji młodzieży i przyczynianie się do jej rozwoju duchowego ks. Attila Honti został doceniony przez kapitułę nagrody „Pro Redemptione”.

Kwartalnik „Homo Dei” przyznaje ją od 2014 roku, a jej dotychczasowymi laureatami są: o. Józef Augustyn, ks. prof. Marek Starowieyski, ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Rzym), o. prof. Celestyn Napiórkowski OFMConv. i o. prof. Jacek Salij. W Kapitule Nagrody są pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (ks. Bogusław Migut i s. dr hab. Agata Mirek), a na jej czele stoi ks. bp. prof. Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej, a wcześniej wieloletni, ceniony wykładowca KUL. Pozostali w tym roku nagrodzeni to m.in.: ks. prof. Waldemar Chrostowski – za dorobek naukowy i świadectwo życia i bp Janusz Mastalski – doceniony za pracę na rzecz formacji kapłańskiej. Marta Żyńska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here