Festiwal twórczości dziecięcej

Zakończył się XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej, coroczny konkurs organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie. Podsumowanie festiwalu oraz rozdanie nagród laureatom odbyło się MBP.

 

Tegoroczna edycja festiwalu przebiegała pod hasłem „Moja magiczna biblioteka – w 70-lecie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie”. Wpłynęło 231 prac, w tym 74 w kategorii literackiej, 2 multimedialnej i 155 w plastycznej, złożonych przez 201 uczestników z 14 placówek kulturalnych i oświatowych powiatu włodawskiego. Prace oceniały komisje konkursowe w składach, literacka: Agata Zakrzewska, Czesława Michańska, Małgorzata Żakowska; multimedialna: Grzegorz Bieliński i Grzegorz Zelent; plastyczna: Agnieszka Jaroszyńska, Agnieszka Kuryłowicz i Władysława Wójcik.
Laureaci XIII Festiwalu Twórczości Dziecięcej, kategoria literacka, szkoły podstawowe klasy 0-III i przedszkola, nagrody: Pola Hetman, Wiktor Kurec, Pola Łubkowska, Sylwia Niczypor, Szymon Zguczyński; klasy IV-VI: Bartłomiej Holaczuk, Oliwia Wałecka, Magda Grzebielec, Kamila Karyba, Ilja Trochanowski, Jakub Linkiewicz; gimnazja: Martyna Borowiec, Maja Prill, Dominika Kozioł, Miłosz Mazurek, Julia Żyszkowska; kategoria multimedialna, szkoły podstawowe klasy IV-VI: Dominika Borowiec; gimnazja: Martyna Borowiec; kategoria plastyczna, szkoły podstawowe klasy 0-III i przedszkola, nagrody: Martyna Blicharska, Maja Borzęcka, Zofia Grzywaczewska, Wiktoria Leśniak, Marta Majewska, Kewin Matczuk, Dominika Niewiadomska, Amelia Paciuk, Miłosz Stelmasiewicz, Kacper Szymaniak, Emilia Tokarska, Wiktoria Wójcik, Michał Zając, Alicja Zarczuk, Paweł Zorski, Natalia Żmuda; wyróżnienia: Jakub Bobruk, Wiktoria Gotowiec, Anna Grzywaczewska, Wiktoria Jaśkiewicz, Julia Łapińska, Mikołaj Michalski, Maria Powaga, Magdalena Zimna; klasy IV-VI nagrody: Emilia Fiała, Kinga Iwanowska, Tomasz Jankowski, Nina Krzemińska, Paweł Mazgaj, Miłosz Sytyk, Kamila Wysokińska; gimnazja: Karol Dawiduk, Wiktoria Korneluk, Karolina Patejuk; wyróżnienie: Patrycja Barańska (pełną listę laureatów zawierającą m.in.: tytuł pracy, opiekuna, klasę i szkołę oraz zajęte przez laureata miejsce znaleźć można na stronie internetowej MBP).
W części artystycznej uroczystości wystąpiła grupa „Świetliki” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie pod opieką Joanny Szymańskiej, Anety Czerwińskiej i Anny Bajko-Książek, z przedstawieniem „Papierosy to szkodliwce”.
XVI Festiwal Twórczości Dziecięcej odbywał się pod honorowym patronatem starosty włodawskiego Andrzeja Romańczuka oraz burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego. Zorganizowany został we współpracy z Starostwem Powiatowym we Włodawie, Urzędem Miejskim we Włodawie, Miejską Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Koło przy MBP we Włodawie i w roli sponsora Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie. Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka inspiruje”. Uroczystość finałową poprowadziły: kierownik Działu Regionalnego MBP Edyta Pietrzak i bibliotekarz Oddziału dla Dzieci Małgorzata Topolska. (ad, fot. MBP Włodawa)