Finał projektu uczcili tortem

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świdniku zakończyła się druga edycja programu „Rehabilitacja 25 plus”. Dzięki niemu absolwenci ośrodka mogli zyskać nowe umiejętności i pożytecznie spędzić czas.


Program „Rehabilitacja 25 plus” dedykowany był tym absolwentom ośrodka, którzy z różnych przyczyn nie zostali zakwalifikowani do zajęć w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Dzięki programowi mogli uczestniczyć w różnych formach aktywności.
– W ramach 2 edycji zrealizowaliśmy w sumie 1120 godzin zajęć. Otrzymaliśmy na to ponad 190 tys. zł wsparcia z PFRON – mówi Elżbieta Krupa, dyrektor SOSW.

Program to przede wszystkim rehabilitacja społeczna uczestników, ale też nowe doświadczenie dla ośrodka i sprzęt, który został zakupiony na potrzeby realizacji zajęć.
W ubiegły poniedziałek, 30 sierpnia, odbyło się uroczyste podsumowanie programu. Oprócz uczestników i ich najbliższych udział w spotkaniu wzięli zaproszeni goście m.in. Łukasz Reszka, starosta świdnicki, Krzysztof Michałkiewicz, prezes zarządu PFRON i Małgorzata Paprota, dyrektor lubelskiego oddziału PFRON. (opr. w)