Formalności na sesji

Radni gminy Żmudź przyjęli do budżetu 56 tys. zł rządowej premii za realizację inwestycji w ramach funduszy sołeckich. 55 tys. zł przekazali chełmskiemu starostwu na drogi.

Piątkowa sesja Rady Gminy Żmudź liczyła zaledwie kilka punktów. Radni spotkali się, aby podjąć uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu chełmskiego. Przekazanie kwoty 55 tys. zł było niezbędne, aby w przyszłym roku wspólnie ze starostwem ubiegać się o dotacje na inwestycje drogowe. Gmina Żmudź planuje powalczyć m.in. o rządowe pieniądze na tzw. schetynówki. Urzędnicy zamierzają złożyć wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie dywanika asfaltowego w Wołkowianach na odcinku łączącym się z drogą wojewódzką i powiatową.
Radni przyjęli też do budżetu 56 tys. zł tzw. premii z tytułu wyodrębnienia w gminnym budżecie funduszu sołeckiego. Gmina Żmudź co roku realizuje w każdym sołectwie inwestycje w ramach funduszu, a poniesione na to wydatki są refundowane z budżetu państwa. Otrzymany zwrot (56 tys. zł) zostanie przeznaczony np. na wiaty przystankowe czy np. remont dachu świetlicy w Rudnie.
W interpelacjach radnych przeważały postulaty o wyrównanie dróg dojazdowych do pól. (mo)