Formalności stało się zadość

Zgodnie z przewidywaniami nie było niespodzianek w konkursach na dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Do każdego z nich zgłosiło się po jednej osobie. Wszyscy dostali wymaganą liczbę głosów.

W tym roku konkursy odbyły się w czterech placówkach oświatowych: Przedszkolu Miejskim nr 12, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych i III LO oraz Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. Do każdego z konkursów przystąpiło po jednej osobie, dlatego też były one zwykłą formalnością.
Od 1 września nowym dyrektorem PM nr 10 będzie Elżbieta Głuszek, wcześniej długoletnia szefowa Szkoły Podstawowej w Sielcu. Na stanowisku zastąpi Małgorzatę Szutkiewicz, która po pięcioletniej kadencji nie ubiegała się o ponowny wybór.

ZSBiG pokieruje Dorota Michalska, od 1 września minionego roku pełniąca obowiązki dyrektora tej szkoły. W ZSO nr 1 i ZSE i III LO dyrektorami pozostaną odpowiednio Grażyna Cetera i Edyta Chudoba. – Wszystkie kandydatki otrzymały wymaganą liczbę głosów. Komisja konkursowa wystąpi do prezydent Agaty Fisz o powołanie ich na pięcioletnie kadencje – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. (ptr)