Fundusz w bibliotece zawieszony

Oburzenie wśród pracowników Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Jej dyrektor Robert Chełmicki zawiesił w br. działalność socjalną na ich rzecz. Chodzi o naliczanie i przekazanie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wyodrębnione konto Funduszu. Taką decyzję podjął w porozumieniu ze związkami zawodowymi, ale nie wszyscy pracownicy ChBP do nich należą…

– Zarobki w bibliotece należą do najniższych z możliwych i pieniądze z Funduszu dla wielu pracowników były niekiedy wybawieniem z problemów – mówi jedna z pracownic. – Czasami było za co przygotować święta. Nie wiem, czym kierował się dyrektor, wszyscy odnosimy jednak wrażenie, jakby podjął decyzję pod jakimiś naciskami.

Robert Chełmicki, dyrektor Chełmskiej Biblioteki Publicznej, wydał zarządzenie o „zawieszeniu w części działalności Regulaminu Gospodarowania Środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2021 roku”. Oznacza to, że nie będzie naliczony i przekazany odpis ZFŚS na wyodrębnione konto Funduszu. Zawieszenie działalności nie dotyczy jednak udzielenia zapomogi finansowej w przypadku zdarzeń losowych. Przy tego typu sytuacjach zgromadzone na koncie Funduszu pieniądze mogą być wykorzystane na przyznanie pomocy. Zgodnie z zarządzeniem dyrektora, środki pochodzące ze spłat zaciągniętych wcześniej z ZFŚS pożyczek zostaną przeznaczone na udzielenie pracownikom pomocy finansowej z okazji Świąt Bożego Narodzenia w grudniu br.

Robert Chełmicki swoją decyzję uzgodnił ze związkami zawodowymi, które działają w bibliotece. Ale nie wszyscy pracownicy do nich należą i trudno im zaakceptować zarządzenie dyrektora.

Biuro Prasowe Prezydenta tłumaczy, że wszelkie decyzje w sprawie ZFŚS leżą w kompetencjach dyrektora danej jednostki, który odpowiada za gospodarowanie nimi i ich wydatkowanie. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here