Fundusze Europejskie wspierają nasze zdrowie

Ponad 400 mln zł, z czego większość pochodzi ze środków unijnych, wspomogło w ostatnich latach szpitale naszego regionu w ramach projektów z Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył kwotę dofinansowania, m.in. w największym projekcie z tego zakresu, dzięki czemu dodatkowe Fundusze Europejskie w kwocie ponad 25 mln zł zostały przeznaczone na zadania związane ze zwalczaniem negatywnych skutków COVID-19.

Środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pozwoliły na realizację działań, które znacząco poprawiły dostęp do usług zdrowotnych w województwie. Udało się m.in. dostosować budynki szpitalne w regionie do potrzeb osób starszych, czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, w momencie pojawienia się pandemii, kolejne Fundusze Europejskie umożliwiły zabezpieczenie służby zdrowia w odpowiedni sprzęt, w tym m.in. w kardiomonitory, respiratory, aparaty USG czy łóżka reanimacyjne z dostępem do respiratorów.

Dodatkowe miliony ze środków UE

 Z powodu pandemii COVID-19, Zarząd Województwa podjął działania, by minimalizować jej skutki, nie tylko dla gospodarki, ale także, aby wesprzeć służbę zdrowia, która jest „na pierwszej linii frontu” walki z koronawirusem. Dlatego, w celu zabezpieczenia personelu medycznego, ograniczając rozprzestrzenianie się koronawirusa, władze województwa zwiększyły kwotę dofinansowania z UE w projekcie o nieco ponad 25 mln zł. Chodzi o projekt pn. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo – budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny, którego liderem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. prof. M. Kaczyńskiego oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi ponad 210 mln zł, z czego środki unijne to blisko 176 mln zł.

– Zdrowie i bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych są dla nas absolutnym priorytetem,  dlatego uruchomiliśmy dodatkowe pieniądze skierowane właśnie dla podmiotów leczniczych w naszym regionie. Środki te pozwolą nie tylko na odpowiednie zabezpieczenie personelu, ale także pacjentów – zaznaczył Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.

Wzmocnienie służb medycznych i ich otoczenia w celu realizacji usług zdrowotnych, umożliwiło stworzenie odpowiednich warunków do pracy w trakcie pandemii koronawirusa.

Infrastruktura ochrony zdrowia

Wyżej wymieniony projekt realizowany jest w ramach RPO WL 2014-2020 Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach którego podpisane zostały łącznie 83 umowy o dofinansowanie na wartość ponad 500 mln zł, z czego dofinansowanie z UE wyniosło blisko 380 mln zł.

●●

Środki unijne na walkę z COVID-19 dla służb medycznych w regionie

 Warto zaznaczyć, że to nie jedyne wsparcie, jakie Zarząd Województwa Lubelskiego skierował do podmiotów leczniczych oraz ośrodków pomocy społecznej z Funduszy Europejskich na przeciwdziałanie negatywnym skutkom koronawirusa. Łącznie dla jednostek ochrony zdrowia z naszego regionu na walkę z COVID-19, w ramach RPO WL 2014-2020, do tej pory przeznaczono około 70 mln zł środków UE.

Lubelskie Fundusze Europejskie

Dowiedz się więcej na:
rpo.lubelskie.pl
FB LubelskieFunduszeEuropejskie

tekst zewnętrzny

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here