Funty na kopalnię w Kuliku

Gmina Siedliszcze uchwaliła studium zagospodarowania przestrzennego uwzględniające tereny pod budowę kopalni Jan Karski w Kuliku a australijska spółka Prairie Mining pozyskuje kolejnych inwestorów, tym razem na brytyjskim rynku, do realizacji swoich projektów w Polsce.

Przed tygodniem radni miasta i gminy Siedliszcze przegłosowali studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siedliszcze. W dokumencie, który poprzedza uchwalenie planu zagospodarowania, znalazły się zapisy dotyczące przeznaczenia terenów pod planowaną w Kuliku budowę kopalni węgla Jan Karski a także uwzględniające budowę niezbędnej dla inwestycji linii kolejowej i energetycznej. Jednocześnie Prairie Mining, australijska spółka, która za pośrednictwem PDCo chce budować kopalnię w Kuliku, pozyskuje kolejnych inwestorów do swoich dwóch projektów w Polsce – właśnie w Kuliku pod Siedliszczem i śląskim Dębieńsku.
Prairie Mining wyemitowała 11,5 mln akcji dla brytyjskich inwestorów instytucjonalnych. Pozyskane pieniądze, czyli około 3,2 mln GBP brutto, zostaną przeznaczone na rozwój inwestycji Dębieńsko oraz Jan Karski. – Z przyjemnością witamy wielu nowych inwestorów w rejestrze akcjonariuszy Spółki, w czasie gdy obie inwestycje przechodzą do kolejnej fazy rozwoju. Silne wsparcie ze strony brytyjskich inwestorów instytucjonalnych potwierdza naszą wizję Spółki jako przyszłego strategicznego producenta węgla koksującego w Europie – komentuje Ben Stoikovich, prezes Prairie Mining.
Pieniądze pozwolą przyspieszyć prace nad projektem Dębieńsko a także przeznaczone zostaną na prace przygotowawcze do budowy koplani w Kuliku, m.in. zapewnienie linii wysokiego napięcia na terenie zakładu oraz procesu wydawania pozwoleń. Firma zbliża się do ukończenia Bankowego Studium Wykonalności dla kopalni Jan Karski, którego publikację zaplanowano na drugą połowę 2017 r. Wcześniej PDCo zakończyła program rozpoznawczy a dokumentację geologiczną firmy zatwierdził minister środowiska. Dzięki temu spółka uzyskała pierwszeństwo w ubieganiu się o koncesję na wydobycie węgla w Kuliku a sfinansowanie inwestycji chcą zapewnić chińskie banki. (bf)