Fuszerka na Zachodniej

Na położonym we wrześniu minionego roku asfalcie przy ul. Zachodniej, już pojawiły się pęknięcia, a nawierzchnia przy przystanku nie wytrzymuje ciężaru autobusów i zapada się. Za fuszerkę odpowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, które realizowało inwestycję. Roboty wyceniło na 315 tys. zł.

W ostatnich latach Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chełmie nie ma dobrej passy. Spółka co roku przynosi straty i co gorsze przytrafiają się jej poważne i kosztowne błędy. W październiku ubiegłego roku na ul. Malowane położyła asfalt na prywatnym gruncie. Efekt był taki, że drogowcy musieli zerwać nawierzchnię i ułożyć ją na nowo w innym miejscu. Miejską spółkę czeka kolejna poprawka, której koszt będzie musiała ponieść. Tym razem na ul. Zachodniej, gdzie we wrześniu minionego roku MPRD zakończyło przebudowę około 200-metrowego odcinka, w tym dwóch zatok autobusowych. Nawierzchnia nie wytrzymała nawet roku. Przy przystanku asfalt popękał i zaczął zapadać się pod ciężarem autobusów. Za wszystkie prace spółka skasowała 315 tys. zł.
– Przebudowa uwzględniała również wymianę podbudowy z użyciem odpowiedniego kamienia, kruszywa i betonu – opowiada Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Ułożono też dwie warstwy asfaltu. Zawsze po upływie roku od zakończenia prac dokonujemy gwarancyjnego przeglądu wszystkich wykonanych zadań. Na ul. Zachodniej odbędzie się on we wrześniu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca robót musi dokonać naprawy w ramach obowiązującej gwarancji.
Zastanawiające jest, dlaczego Zarząd Dróg Miejskich musi czekać z przeglądem aż do września, skoro już teraz widać, że na przebudowanym odcinku drogi na ul. Zachodniej nawierzchnię trzeba naprawić. Przecież można sprawdzić stan drogi w ciągu najbliższych kilku dni i wystąpić do MPRD o wykonanie naprawy gwarancyjnej, zanim nawierzchnia ulegnie większym zniszczeniom. Wydawałoby się, że do końca wakacji problem można rozwiązać. Otóż nie.
– Trzymamy się harmonogramu naszych działań. Obecnie w realizacji jest 30 inwestycji, nad którymi sprawujemy nadzór. Przegląd gwarancyjny jest zaplanowany dopiero na wrzesień – wyjaśnia dyrektor Tomasik. (ptr)