Gabinet zwalczy trudności

W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bukowie Wielkiej powstał nowoczesny gabinet terapii integracji sensorycznej. Korzystać z niego mogą dzieci z dysfunkcjami z terenu całej gminy Sawin.

Specjalnie przystosowana sala posiada najwyższej jakości, certyfikowany sprzęt, dzięki któremu można prowadzić kompleksową terapię dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. Taka terapia wpływa na lepsze funkcjonowanie dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy, specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksją, dysgrafią, dysortografią, niepełnosprawnością umysłową, ADHD, autyzmem, zespołem Downa czy mózgowym porażeniem dziecięcym.
– Efektywna terapia generuje pozytywne zmiany w sferze motorycznej, emocjonalnej, w zakresie umiejętności poznawczych i językowych – mówi Sylwia Kosior, logopeda szkolny.
W najbliższej przyszłości szkoła planuje wzbogacić ofertę edukacyjną w kolejne formy specjalistycznej pomocy potrzebującym dzieciom. (reb)