Gabinetowy problem

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działalność gabinetów stomatologicznych w chełmskich szkołach. Opieka jest dobra, ale dlaczego gabinetów jest tak mało?

W ubiegłym tygodniu NIK wydał raport o opiece stomatologicznej dla dzieci i młodzieży. Wynika z niego, że najwięcej szkolnych gabinetów stomatologicznych z zakontraktowanym przez NFZ leczeniem dla najmłodszych jest na Lubelszczyźnie. W Chełmie to Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zawiera z NFZ umowy na usługi dentystyczne w placówkach oświatowych. Do lipca 2014 roku gabinety stomatologiczne działały w kilkunastu chełmskich placówkach. Potem ich lista skurczyła się ze względu na zmiany w zasadach punktowania świadczeń z NFZ i brak pieniędzy. Teraz gabinety dentystyczne są tylko w kilku szkołach: ZSO nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ZSO nr 6, ZSO nr 7, II LO. NIK skontrolował ich działalność. Opinia inspektorów była „pozytywna pomimo nieprawidłowości”. Do opieki medycznej zastrzeżeń nie było, a nieprawidłowości dotyczyły kwestii organizacyjnych. W raporcie NIK-u czytamy, że MSP ZOZ po zaprzestaniu od lipca 2014 r. wykonywania działalności w dziewięciu komórkach organizacyjnych, nie zgłosił wojewodzie lubelskiemu zmian w tym zakresie w terminie 14 dni od dnia ich powstania, a to było niezgodne z ustawą o działalności leczniczej.
– Najważniejsze, że nie było zastrzeżeń do sposobu prowadzenia opieki medycznej, a ujawnione nieprawidłowości dotyczyły kwestii organizacyjnych i formalnych – mówi Mariusz Żabiński, zastępca dyrektora MSP ZOZ w Chełmie. – Jedna z ujawnionych nieprawidłowości polegała na błędnym ponumerowaniu stron w karcie zdrowia i choroby. Zwykła ludzka pomyłka. Jeśli chodzi o drugą nieprawidłowość, którą nam wytknięto, to kontrolę przeprowadzano tuż przed kontraktowaniem z NFZ na nowy okres. Liczyliśmy, że uda nam się zakontraktować też nowe placówki, ale wystąpiliśmy o tylko te, które według nas miały szansę uzyskać najwyższą punktację. Pozostałe placówki, które chcieliśmy zakontraktować, później wykreśliliśmy.
W raporcie NIK wskazują, jak ważną dla zdrowia dziecka rolę odgrywa opieka dentystyczna w szkołach. Dla wielu dzieci to jedyny kontakt ze stomatologiem, na jaki mogą liczyć. W chełmskim MSP ZOZ zdają sobie ze tego sprawę i liczą, że kiedyś do większości chelmskich szkół wrócą gabinety stomatologiczne. Wskazują, że w ministerstwie zdrowia trwają ponoć prace nad ustawą, która wprowadzałaby zmiany w tym zakresie, ale do tego daleka droga.  (mo)