Galeria coraz bardziej realna

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wiosną przyszłego roku ruszy długo oczekiwana budowa galerii handlowej na działce między ulicami Rejowiecką a Lubelską. Z inwestorem miasto podpisało porozumienie dotyczące realizacji przez niego zadań drogowych związanych z planowaną budową centrum handlowego.

Zgodnie z porozumieniem inwestor galerii handlowej ma przekazać fundusze na przebudowę ul. Lubelskiej. Umowa zawiera też zapisy o innych pracach – np. związanych z budową ścieżki rowerowej i chodnika na dłuższym odcinku lub innych, jednak dokładne uzgodnienia będą uzależnione od rozstrzygnięć konkursów, w ramach których miasto stara się o pieniądze z funduszy unijnych, m.in. na ścieżkę rowerową na ul. Lubelskiej od ul. Szpitalnej do ronda im. R. Dmowskiego.
Z informacji, jakie przekazywali potencjalni inwestorzy, wynika, iż planowana galeria handlowa ma mieć powierzchnię około 20 000 m kw.. Znajdować się ma w niej kilkadziesiąt lokali usługowo-handlowych, zaś rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Trwają prace projektowe i jeszcze w tym roku powinna zostać przedstawiona koncepcja obejmująca wygląd galerii. Urzędnicy póki co nie chcą jeszcze ujawniać nazwy firmy, która na działce między Rejowiecką a Lubelską chce wybudować centrum handlowe.
Przypomnijmy jedynie, iż w maju br. prezydent Chełma Agata Fisz wyraziła zgodę na dokonanie przeniesienia na rzecz warszawskiej spółki ACE 4 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej na wniosek lokalnej spółki „Galeria Chełmska”.
Na budowę centrum handlowego przy wjeździe do Chełma mieszkańcy czekają od kilkunastu już lat. O inwestycji między Rejowiecką a Lubelską zaczęto mówić, gdy prezydentem Chełma był jeszcze Krzysztof Grabczuk. Lokalne prawo nie pozwalało wówczas na budowę sklepów wielkopowierzchniowych. Na to zgodę wydać musiała rada miasta, a ta nie chciała zadzierać z chełmskimi kupcami i właścicielami hurtowni spożywczych. Wszystkie wnioski o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, gdzie miało powstać centrum handlowe, radni odrzucali. Dopiero po wyborze Agaty Fisz na prezydenta Chełma rada miasta wyraziła zgodę na przystąpienie do zmian w planie i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gdy rada zmieniła lokalne prawo, rynek nieruchomości dopadł kryzys. Wszystko wskazuje jednak na to, że wiosną przyszłego roku budowa galerii w końcu ruszy. (ptr)