Galeria handlowa będzie rozbudowana

Wszystko wskazuje na to, że Włodawa zyska galerię handlową z prawdziwego zdarzenia. Obecny właściciel obiektu przy ul. Korolowskiej planuje jego rozbudowę. Wystąpił też do władz miejskich i powiatowych o pomoc w budowie chodnika, bo obecnie do galerii zgodnie z przepisami można dotrzeć jedynie samochodem.

Jeszcze jesienią tego roku ma się rozpocząć rozbudowa galerii handlowej przy ul. Korolowskiej. Obecnie mieści się w niej kilka sklepów i restauracja, choć według planów miała ona też pełnić rolę dworca autobusowego. Już wtedy, kilka lat temu, przed remontem ulicy, Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał wybudować chodnik wzdłuż tej części ulicy, ale poprzedni właściciel nie wyraził zgody na zajęcie części jego działki pod tę inwestycję.

Obecny dysponent galerii takich oporów nie ma. Złożył już dokumentację i wystąpił o niezbędne pozwolenia na rozbudowę obiektu. Inwestycja ma ruszyć pod koniec tego roku. Jednocześnie inwestor chce skomunikować obiekt z resztą miasta i wystąpił do miejskich władz o pomoc w budowie chodnika. Zapewnia, że w razie potrzeby udostępni pod jego budowę część swojej działki.

Obecnie dojście do galerii jest bardzo trudne. Nie dość, że w okolicy nie ma żadnego przejścia dla pieszych, to jeszcze pobocze od parkingu dzieli głęboki rów. Mieszkańcy Włodawy wielokrotnie informowali o tym problemie miejskie władze. Temat pojawił się nawet na jednej z sesji rady miejskiej i być może teraz, gdy na widnokręgu pojawiła się rozbudowa galerii, uda się zbudować również chodnik. (bm)