Gaudeamus w wersji hybrydowej

Immatrykulacja studentów pierwszego roku UMCS

Rok akademicki 2020/2021 rozpoczął się pod znakiem epidemii koronawirusa. Na wszystkich lubelskich uczelniach oficjalne uroczystości miały charakter hybrydowy, a ci, którzy nie byli obecni stacjonarnie, mogli obejrzeć transmisję online.

Jako pierwszy, w środę 30 września, uroczystą inaugurację roku akademickiego przeprowadził Uniwersytet Przyrodniczy. Na auli zebrali się przedstawiciele władz uczelni oraz studentów, zachowując odpowiednie odstępy. Z głośników popłynęło „Gaude Mater Polonia”, a przedstawiciele I roku studiów odebrali indeksy.

Immatrykulacje na UMCS

1 października br. na dwunastu Wydziałach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej odbyły się immatrykulacje studentów. Podczas uroczystości studenci pierwszego roku studiów zostali oficjalnie włączeni w poczet społeczności akademickiej UMCS (uroczysta inauguracja roku akademickiego zaplanowana jest tradycyjnie na 23 października, czyli dzień powołania uczelni do życia w 1944 roku – przy. aut.).

– W związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiczną, na uczelni pojawili się tylko przedstawiciele studentów pierwszego roku studiów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w procesie rekrutacji – poinformowała Aneta Adamska, rzecznik prasowy uczelni. – Pozostałe osoby, które nie brały udziału w tradycyjnych uroczystościach, mogły śledzić ich przebieg podczas transmisji online odbywającej się na kanale UMCS-u na Facebooku.

Na poszczególnych wydziałach indeksy wręczali: prof. Radosław Dobrowolski, rektor UMCS, prof. Arkadiusz Bereza, prorektor ds. ogólnych, prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Wiesław Gruszecki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Główną uroczystość zaplanowano tutaj na 23 października.

Uroczystości na UM i KUL

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym…

Także 1 października, w Collegium Maius, odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Medycznym. Ze względu na sytuację koronawirusową, tutaj także inauguracja miała formę hybrydową – w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, wzięły w niej udział tylko władze uczelni oraz osoby biorące czynny udział w uroczystości. Zaś dla pozostałych udostępniona była transmisja na stronie internetowej uczelni. Uroczystości przewodził rektor, prof. dr hab. Wojciech Załuska. Wykład inauguracyjny pt. „COVID-19 – jak choroby zakaźne są w stanie zmienić rzeczywistość i co dalej?” wygłosił dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych.

Tego dnia, tradycyjnie mszą św. o godz. 9 w kościele akademickim, rozpoczął się również rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Była ona również transmitowana online, aby mogli wziąć w niej udział wszyscy studenci i pracownicy uczelni. Następnie studenci pierwszych lat udali się na spotkania, podczas których złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje studenckie. Uczelnia, jak co roku, uroczystą inaugurację roku akademickiego planuje w trzecią niedzielę października.

Inżynierowie po raz 68.

i Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej

W piątek 2 października, swój 68. rok akademicki zainaugurowała Politechnika Lubelska. Uroczystość odbyła się w trybie hybrydowym i była transmitowana na stronie internetowej uczelni, a także w mediach społecznościowych. Na sali zgromadzeni byli tylko nieliczni goście oraz przedstawiciele pracowników i studentów. – W związku z sytuacją epidemiczną uroczystość ma charakter zamknięty. Ograniczamy do minimum liczbę osób przebywających na auli, dlatego tym razem rezygnujemy z niektórych tradycyjnych punktów inauguracji. Nie będzie wręczenia medali i odznaczeń państwowych oraz resortowych, ta część uroczystości przeniesiona zostanie na inny termin. Zmniejszona będzie liczba immatrykulowanych studentów – z 22 do 6, po jednym przedstawicielu z każdego wydziału, oraz 6 doktorantów. Złożą oni uroczyste ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych na naszą uczelnię żaków – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.

Symbolicznie dwóch pracowników uczelni, prof. Wojciech Franus i mgr inż. Łukasz Majewski, uhonorowano Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Wynalazczości”, przyznaną przez Prezesa Rady Ministrów za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości.

Wykład inauguracyjny pt. „Doskonałość naukowa w kontekście nowego modelu ewaluacji i kategoryzacji” wygłosił prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here