Gdzie po dodatek osłonowy?

Od poniedziałku (17 stycznia) w Świdniku rusza nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Przysługuje on gospodarstwom, które spełnią określone ustawą kryteria dochodowe. Wnioski są przyjmowane w siedzibie PK Pegimek przy ul. Konopnickiej.

Dodatek osłonowy został wprowadzony, aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej i ogrzewania. Wg szacunków UM Świdnik w mieście uprawnionych do skorzystania z dodatku może być ok. 4 tys. gospodarstw domowych.

Komu się należy?

Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Jednoosobowe gospodarstwo domowe może otrzymać 400 lub 500 zł (w zależności od źródła ogrzewania), gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł, 4-5 osobowe – 850 zł/1062,50 zł, a 6- i więcej osobowe – 1150 zł/1437,50 zł. . W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”.

W Świdniku za realizację dodatków osłonowych odpowiadać będzie Centrum Usług Społecznych. Nabór wniosków rusza w poniedziałek, 17 stycznia. Należy je składać (a w razie potrzeby także pobrać papierowe druki) w siedzibie PK Pegimek (ul. Konopnickiej 3), w godz. od 8 do 15 (dodatkowe informacje pod nr tel.: 570 856 519 lub 570 226 133). Wzór wniosku można pobrać także ze strony internetowej Urzędu Miasta Świdnik: e-swidnik.pl/strona-3547-dodatek_oslonowy.html. Wniosek można złożyć również przez internet za pośrednictwem ePUAP (adres skrytki ePUAP: /mopsswidnik/skrytka). Mieszkańcy, którzy złożą wniosek do 31 stycznia, otrzymają dodatek w dwóch równych ratach wypłaconych do 31 marca i 2 grudnia 2022 r. Ci, którzy zrobią to później, ale nie później niż do 31 października 2022 r. cały dodatek otrzymają jednorazowo do 2 grudnia 2022 r. (w)

Zaświadczenia z ZUS niepotrzebne!

W części gmin, m.in. w Lublinie, przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy ruszyło już w ubiegłym tygodniu (należy składać je w urzędzie gminy, ew. GOPS, czy MOPS, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania – przyp. aut.). I powstał problem. W niektórych gminach, w pierwszych dniach naboru, wnioskodawcy byli odsyłani do ZUS po zaświadczenia dotyczące pobieranych świadczeń, albo wnioskodawcy sami z siebie przed złożeniem wniosku przychodzili do ZUS po takie dokumenty. Zupełnie niepotrzebnie. – Mieszkańcy regionu masowo ruszyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po zaświadczenia, żeby dostać z gmin dodatek osłonowy – przyznaje Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim i od razu podkreśla, że niepotrzebnie! – Osoby zainteresowane dodatkami osłonowymi, które przyznają gminy, nie muszą występować do ZUS o zaświadczenia dotyczące otrzymywanych świadczeń czy wysokości składki zdrowotnej. Gminy mają obowiązek samodzielnie pozyskiwać dane niezbędne do ustalenia dochodu, żeby rozpatrzyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. Mają dostęp do niezbędnych informacji przez internet – w systemie Emp@tia – wyjaśnia pani rzecznik. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here