Gęsie sprawki w Wojsławicach

„NIE TAK POWAŻNI” – to młodzieżowa grupa teatralna, która zawiązała się w Wojsławicach w celu realizacji projektu „Historia, teatr i graMY!”. Warsztaty teatralne prowadzone przez Lenę Różańską i Beatę Szymańską (animatorki kultury, aktorki Teatru PUK PUK w Świdniku) rozpoczęły się zajęciami poświęconymi wypracowaniu scenariusza spektaklu, w oparciu o wielokulturowość Wojsławic i o to, w jaki sposób jest ona rozumiana przez dzisiejszą młodzież.

Kolejne spotkania miały na celu interpretację tekstu, ćwiczenie dykcji i naukę gry aktorskiej. Zajęcia charakteryzatorskie pod kierunkiem Marty Zbańskiej (projektantki, ilustratorki, graficzki) były okazją, do zaprojektowania elementów ubioru postaci scenicznych. Kanwa przedstawienia jest zaskakująca i zinterpretowana w oryginalny sposób. Opiera się na napisanych przez uczestników projektu kilku opowiadaniach, które w różnym stopniu łączą historię Wojsławic z fantastyką. Jednak każdemu z nich towarzyszy element grozy. Dzięki niemu sztuka nosi tytuł „Gęsie sprawki w Wojsławicach”.

– Podejmując różne zadania oparte na wielokulturowej przeszłości naszej miejscowości nigdy nie pomyślałam, że fakty tragiczne mogą zafascynować młodzież i staną się przedmiotem podejmowanych przez nią działań kulturalnych. Często realizujemy rzeczy miłe, piękne i łatwe w przekazie, a do trudnych wracamy rzadko. Ważne jest, by być otwartym na nowe spojrzenia – mówi Sylwia Jasiuk, dyrektor GCKSiT w Wojsławicach.

Ciężka praca zaowocowała sukcesem. Podczas spektaklu sala pękała w szwach, a owacje na stojąco były wyrazem uznania dla młodych artystów.

W przedstawieniu udział wzięli: Aleksandra Kowalczuk, Maja Kowalczuk, Natalia Łatka, Emilia Niewożewska, Ilona Sołdaczuk, Wiktoria Tomala, Damian Jagiełło, Julian Jasiuk i Piotr Jasiuk.

Partnerami projektu były: Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Wojsławicach, Szkoła Podstawowa w Wojsławicach-Kolonii oraz Stowarzyszenie „Panorama Kultur”.

Zadanie dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2016-2018. (-)