Giełda u Dreszerczyków

Młodzież z II LO w Chełmie uczestniczyła w XI Giełdzie Zawodów. Uczniowie mieli okazję zasięgnąć porad doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej i Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także przedstawicieli UMCS, KUL-u, WSEiI, Politechniki Lubelskiej, PWSZ i Policealnej Szkoły ŻAK.

Indywidualnych konsultacji udzielała Beata Kostrubiec–Wojtachnio z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie. Uczniowie skonfrontowali swoje plany z informacjami przekazanymi przez przedstawicieli takich zawodów jak policjant, żołnierz zawodowy, strażak, geodeta, marketingowiec. Młodzież uczestniczyła w warsztatach na temat planowania kariery, mających ułatwić jej wybór dalszego kształcenia i pracy zawodowej. Spotkanie zorganizowały pedagog Zofia Płocienniak, Beata Tomaszewska, doradca zawodowy oraz Kinga Krawczyk. (opr. mo)