Gimnazjaliści chcą „szóstkę”

Skończył się nabór do chełmskich gimnazjów. Od września naukę rozpocznie ponad 500 uczniów. Najwięcej, bo aż 211, poszło do „szóstki”.

W chełmskich gimnazjach we wrześniu naukę rozpocznie ponad 500 uczniów. Najwięcej będzie ich w Gimnazjum nr 6 przy ul. Powstańców Warszawy. Początkowo zakładano, że powstanie tu pięć klas pierwszych, ale zainteresowanie szkołą było tak duże, że przygotowano siedem oddziałów.
– Zapisało się do nas 211 uczniów. Utworzyliśmy dwie dodatkowe klasy, bo mieliśmy dużo podań od uczniów spełniających kryteria naboru. Największym zainteresowaniem cieszyły się nasze klasy akademickie – mówi Dorota Cieślik, dyrektor placówki.
Około połowa pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w Gimnazjum nr 6, mieszka poza obwodem szkoły.
– Tak jest mniej więcej w każdym roczniku. Mamy uczniów nie tylko z gminy Chełm, ale także Żmudzi, Rejowca, czy Woli Uhruskiej – dodaje D. Cieślik.
W Gimnazjum nr 2 w Chełmie powstaną dwie klasy pierwsze, a w Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 8 po trzy. W Gimnazjum nr 1 udało się utworzyć cztery klasy. Połowa z nich to klasy integracyjne.
– Pierwotny plan zakładał stworzenie trzech klas, ale udało nam się stworzyć jeden oddział więcej, co, biorąc pod uwagę nasze możliwości lokalowe, jest optymalną liczbą – mówi Grażyna Cetera, dyrektor szkoły.
Dużą grupę pierwszoklasistów w Gimnazjum nr 1 stanowić będą absolwenci SP nr 1, z którą gimnazjum tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1.
– Tylko jeden z tegorocznych absolwentów szkoły podstawowej wybrał inne gimnazjum. Mamy też dużo osób, które uczyły się w innych zespołach szkół. To dowód na to, że szkoła jest dobrze postrzegana w środowisku – mówi dyrektor „Jedynki”. (w)