Głowią się nad przyszłością miasta

Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, powołał do życia zespół mający opracować strategię rozwoju miasta z perspektywą do 2030 roku. – Jego członkowie pełnią funkcję nieodpłatnie – podkreśla Renata Stangryciuk, sekretarz miasta Krasnystaw.

Z początkiem roku Robert Kościuk, burmistrz Krasnegostawu, powołał do życia zespół do spraw opracowania strategii rozwoju miasta w latach 2023-2027, z perspektywą do roku 2030. W jego skład weszło 10 osób, m.in. sekretarz miasta Renata Stangryciuk (jako przewodnicząca), skarbnik Patrycja Zdybel, kierownicy poszczególnych wydziałów urzędu miasta, a także troje radnych – Agnieszka Pocińska-Bartnik, Ewa Kwiecień i Dariusz Turzyniecki.

– Do zadań zespołu należy m.in. weryfikowanie oraz opiniowanie założeń określających zakres opracowania strategii, a także opiniowanie wniosków i rekomendacji służących wypracowaniu jej projektu – mówi sekretarz Stangryciuk.

Zespół ma też nadzorować organizację konsultacji społecznych w sprawie opracowania strategii rozwoju miasta, rozwiązywać ewentualne kwestie sporne, jakie w toku prac się pojawią, a także sporządzić ostateczną wersję strategii, jaka zostanie przedstawiona do rozpatrzenia i ewentualnego zatwierdzenia przez Radę Miasta Krasnystaw. O terminach konsultacji społecznych, zgłaszania przez mieszkańców propozycji inwestycji, jakie według nich należałoby przeprowadzić w Krasnymstawie do 2030 r., urząd będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem.

– Członkowie Zespołu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie – podkreśla Stangryciuk. (kg)