Gmina daje słowo: fundusz sołecki wróci

Rada Gminy Krasnystaw uchwaliła, że w budżecie na rok 2024 znów będzie wyodrębniony fundusz sołecki, a do podziału będzie 740 tys. zł. Oczywiście może jeszcze zmienić zdanie, ale władze gminy zapewniają, że tak się nie stanie.

– W ten sposób spełniamy obietnicę daną przed rokiem, kiedy potrzebowaliśmy pieniędzy na wkład własny do kilku ważnych zadań, współfinansowanych przede wszystkim z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” i zdecydowaliśmy się nie wyodrębniać funduszu sołeckiego – mówiła na ostatniej sesji Rady Gminy Krasnystaw wójt Edyta Gajowiak-Powroźnik. – Poziom dofinansowania był bardzo korzystny, sięgał od 90 do nawet 98 procent kosztów, ale na wkład własny potrzebowaliśmy prawie 1 mln zł. Dzięki temu teraz możemy realizować inwestycje o wartości kilkunastu milionów złotych – dodała.

„Powrót” funduszu sołeckiego w przyszłym roku poparli wszyscy radni. Do podziału ma być 740 tys. zł. O tym, na co będą wydane, zdecydują mieszkańcy na wiejskich zebraniach. Na wnioski w sprawie realizacji konkretnych inwestycji gmina Krasnystaw czeka do końca września tego roku. Jeśli propozycje będą spełniać wymogi formalne, o przyznaniu pieniędzy dla konkretnych sołectw ostatecznie zadecyduje rada gminy, uchwalając budżet na przyszły rok.

– Po raz pierwszy mieszkańcy gminy Krasnystaw skorzystali z funduszu sołeckiego w 2020 roku. Do dyspozycji mieli wtedy 420 tys. zł. Rok później do rozdysponowania było prawie 457 tys. zł, a w 2022 r. 540 tys. zł – przypomina Gajowiak-Powroźnik. – Najczęściej pieniądze były wykorzystywane na modernizację dróg oraz remonty i doposażenie świetlic wiejskich – dodaje.

Jak dzielony jest fundusz? Najwięcej pieniędzy trafi do tych sołectw, które mają najwięcej mieszkańców. W przypadku gminy Krasnystaw są to: Krupe, Małochwiej Duży i Siennica Nadolna, natomiast najmniejsze środki będą mieli do dyspozycji mieszkańcy: Józefowa, Rońska i Niemienic-Kolonii.

Oczywiście radni mogą jeszcze zmienić zdanie i głosując nad przyszłorocznym budżetem, czy zmieniając go, również w 2024 roku jednak zlikwidować fundusz sołecki, ale władze gminy zapewniają, że tak się nie stanie. (kg)