Gmina Kamień. Nowe diety, pensja wójta i odznaczenia

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień zarobi o 1610 zł brutto więcej niż dotychczas, to jest 13 000 zł miesięcznie „na rękę”. Radni podnieśli sobie diety, ale też nieznacznie, a do tego przypieczętowali listę osób, do których wkrótce trafią wyróżnienia „Zasłużony dla gminy Kamień”.

Zasłużeni dla gminy Kamień

Wyróżnienia „Zasłużony dla gminy Kamień” ustanowiono w 2014 r. i do tej pory otrzymali je: Piotr Czapka, Stanisław Koguciuk, Halina Graboś, Pelagia Grabowska, Stanisław Kuć, a także gminne zespoły śpiewacze – „Koral” i „Rosa”. Lista odznaczonych tym tytułem wkrótce się powiększy. Wyróżnienia trafią do ośmiu osób, a uchwałę o ich nadaniu radni przyjęli jednogłośnie podczas sesji Rady Gminy Kamień (28 maja). Odznaczenia zostaną wręczone 23 czerwca br. podczas uroczystych obchodów jubileuszowych z okazji 40-lecia istnienia gminy Kamień. Wyróżnienia „Zasłużony dla gminy Kamień” otrzymają wówczas: Teresa Haponiuk (była sekretarz i naczelnik gminy Kamień), Kazimierz Stocki (były naczelnik i wójt oraz radny gminy Kamień, a także były radny powiatu chełmskiego i starosta chełmski), Alina Szczygieł (była sekretarz gminy Kamień), Grażyna Szykuła (była radna gminy Kamień, radna powiatu chełmskiego), Roman Kandziora (były wójt gminy Kamień), Agnieszka Skarbek (lekarz rodzinna), Stanisław Baryła (lekarz rodzinny) oraz ks. kan. Kazimierz Próchniak (proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Kamieniu).

Pensja wójta i diety trochę wyższe

Na tej samej sesji radni ustalili wysokość swych diet oraz wynagrodzenia Dariusza Stockiego, wójta gminy Kamień. Ostatnie takie regulacje były pod koniec 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Kamień (Piotr Strelczuk) będzie dostawał 1500 zł miesięcznie (poprzednio przewodniczący otrzymywał 1300 zł), a wiceprzewodniczące (Ewelina Piątek i Agata Walczuk) po 400 zł za każdy udział w posiedzeniu na sesji czy komisji (poprzednio po 320 zł). Diety pozostałych radnych wynoszą 350 zł za każdy udział w posiedzeniach (poprzednio 270 zł). Uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jednogłośnie. Dyskusji nie było też przy ustalaniu wysokości pensji wójta Stockiego. Wynagrodzenie zasadnicze podwyższono mu do 9 800 zł (nie jest to maksymalna możliwa kwota na tym stanowisku), dodatek funkcyjny do 3000 zł, dodatek specjalny do 3840 zł, a dodatek za wysługę lat do 1960 zł (wszystkie kwoty brutto). Oznacza to, że miesięczne zarobki wójta Stockiego wyniosą 18 600 zł, to jest o 1610 zł więcej niż poprzednio (kwoty brutto).

Bieżące inwestycje

Wójt Stocki poinformował radnych o tym, na jakim etapie są trwające w gminie Kamień przedsięwzięcia. Oznajmił, że zakończyła się przebudowa budynku byłego ośrodka zdrowia w Kamieniu, ale na odbiór całej inwestycji trzeba poczekać, bo trwa jeszcze montaż ogrodzenia. Trwają remonty nawierzchni dróg w Haliczanach i Kamieniu Kolonii. W Strachosławiu ustawiono nowe wiaty przystankowe i zakończono ostatni odcinek tamtejszego chodnika. Wykonano też planowany odcinek chodnika w Andrzejowie. Trwa budowa toalety zewnętrznej przy zbiorniku w Natalinie. W tym miejscu powstanie też plac zabaw, przemalowane będą pomosty, altanki i ławki, a wszystko to przed rozpoczęciem sezonu, planowanym na 22 czerwca. (mo)

News will be here