Na terenie Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie (gmina Fajsławice) zorganizowano festyn ,,Dobre, bo nasze – sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie”. Pojawiły się na nim Koła Gospodyń Wiejskich z całego powiatu krasnostawskiego.

Przed festynem odbyło się szkolenie dla 15 przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Sprzedawaj lokalnie, wspieraj regionalnie-produkt lokalny, tradycyjny, regionalny jako dodatkowe źródło dochodu gospodarstw rolnych i KGW”. Podczas biesiady członkinie Kół zaprezentowały z kolei swój dorobek z wieloletniej działalności oraz sprzedawały przygotowane przez siebie potrawy. W konkursie dla KGW na przyśpiewkę biesiadną jury k przyznało pierwsze miejsce Gminnemu Stowarzyszeniu Aktywnych Kobiet z Fajsławic, drugie zajął Zespół Kulinarny z Gorzkowa, a trzecie KGW z Siemierza. Na ludowo, biesiadnie i tanecznie zaprezentowały się zespoły: „Fajsławianki” z Fajsławic, „Siedliszczanki” z Siedlisk, a także Piotr Jaworski. Do tańca zagrała Kapela z Gorzkowa i Formacja Muzyczno-Kabaretowa „Czarny Salceson”. (k)