Gotowali z VIP-ami

W ZS nr 1 w Krasnymstawie odbył się kolejny konkurs kulinarny „Gotowanie z VIPami”. W tym roku do udziału w zmaganiach zaproszono drużyny ósmoklasistów ze szkół podstawowych z powiatu krasnostawskiego. Zwyciężyła reprezentacja SP nr 5.

Przygotowane potrawy oceniało jury, w którym zasiadali m.in.: Witold Boruczenko – przewodniczący Rady Powiatu w Krasnymstawie, Marek Nowosadzki – wicestarosta krasnostawski, Mirosław Księżuk – reprezentujący poseł Teresę Hałas. Pierwsze miejsce jurorzy przyznali przekąskom przyrządzonym przez zespół SP nr 5 w Krasnymstawie w składzie: dyrektor szkoły Sylwia Młynarczyk-Rysak, uczennice Kornelia Czerniak, Julia Muda oraz asystent – Amelia Sulej z ZS nr 1. Drugie miejsce ex aequo zajęły drużyny: SP w Żółkiewce, SP w Kraśniczynie oraz SP nr 1 w Krasnymstawie. (kg)