Grabczuk rozdał pieniądze

Wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk wręczył wójtom umowy na inwestycje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nie omieszkał wspomnieć o sytuacji politycznej w kraju i protestach przeciw zmianom w sądownictwie, które miały miejsce także w Chełmie.

Umowę odebrał m.in. Wojciech Sawa, wójt gminy Dorohusk, w której zaplanowano rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Za 4,1 mln zł powstanie ponad 5 km wodociągów i 199 przyłączy oraz ponad 4,6 km kanalizacji z 39 przyłączami w Dorohusku-Osadzie, Turce i Zalasoczu. Dorohusk dostał także prawie 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na remont Pałacu Suchodolskich.

– Cieszę się, że mogę wręczyć państwu umowy na dofinansowanie inwestycji, tym bardziej, że to jedne z ostatnich pieniędzy z tego unijnego rozdania – mówił wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. – Do powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego trafiła największa pula w województwie, ponad 20 mln zł.
W ramach PROW samorząd miał do rozdysponowania 80 mln zł na budowę, przebudowę lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków. Z powiatu chełmskiego dofinansowanie otrzymało pięć gmin: Chełm, Ruda-Huta, Wojsławice, Dorohusk, Żmudź (w sumie na ponad 13,3 mln zł), z krasnostawskiego również pięć samorządów: Siennica Różana, Żółkiewka, Gorzków, Łopiennik Górny, Fajsławice (blisko 13 mln zł). Z powiatu włodawskiego jedyną umowę podpisało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne w Hańsku (wartość projektu to blisko milion złotych).
Wicemarszałek nie omieszkał wspomnieć o sytuacji politycznej w kraju i protestach.
– Nie pamiętam już, kiedy ostatni raz w Chełmie odbywały się manifestacje – nawiązał do protestów przed siedzibą Sądu Rejonowego, w których brał udział w ubiegłym tygodniu. – Przeciwko temu, co się dzieje z sądami, protestują młodzi ludzie. A informacje o niepokojącej sytuacji w Polsce idą w świat. (bf)