Granty na naukowe ciekawostki

Już w grudniu uczniowie czterech świdnickich szkół rozpoczęli naukową przygodę na dodatkowych zajęciach. Pieniądze na rozwijanie zainteresowań matematycznych, biologicznych, chemicznych czy geograficznych pochodzą z grantów burmistrza.
Granty burmistrza na dodatkowe zajęcia w miejskich szkołach zostały rozdany już po raz kolejny. – Mamy bardzo zdolnych, ale i wymagających uczniów. Chcemy wychodzić im naprzeciw, oferując ciekawe formy nauki i autorskie zajęcia dla młodzieży zdolnej, o wyjątkowych zainteresowaniach – mówi Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika. – Wierzę, że dzięki grantom ani matematyka, ani żaden inny przedmiot nie będzie stanowił problemu dla naszych uczniów.
Zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii rozpoczęły się w grudniu i potrwają do końca kwietnia. Weźmie w nich udział w sumie 280 uczniów z Gimnazjum nr 1, 2 i 3 a także z II LO. – Miejska oświata od lat jest na bardzo wysokim poziomie, ale nieustająco pragniemy podnosić wyżej poprzeczkę – mówi Łukasz Reszka naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w świdnickim ratuszu. – Jestem przekonany, że dzięki dodatkowym środkom na nowe projekty to się uda.
Granty zostały przeznaczone na 12 projektów naukowych. Z budżetu miasta na ten cel pójdzie 40 tys. zł. Jak tłumaczą przedstawiciele ratusza, zajęcia skierowane są do młodzieży zdolnej, zainteresowanej konkretnym tematem, ale także do wymagającej wsparcia. W ramach zajęć dodatkowych będą również bloki tematyczne, które pomogą uczniom w przygotowaniu się do egzaminów. (kal)

Jakie projekty realizują szkoły?

Gimnazjum nr 1: Matematyka to nie czarna magia – koło matematyczne, gdy zabraknie GPS-a…, Dlaczego uczymy się geografii?, Polubić fizykę – zajęcia rozwijające zainteresowania, Doświadczenie ma znaczenie – laboratorium biologiczno-chemiczne
Gimnazjum nr 3: Matematyka i fizyka – klucz do otaczającego nas świata, Poznajemy świat przez pryzmat matematyki, Świat wokół nas poprzez pryzmat biologii i chemii, Nauczanie biologii i geografii poprzez odkrywanie
ZSO nr 1: Rozgrzewka maturalna z elementami matematyki uniwersyteckiej, Projektowanie doświadczeń w biologii i chemii, Zjawiska fizyczne i geograficzne, a także eksperymenty przyrodnicze – zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe