Gronostaje dla prof. Kowalczyka

Nowy rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Profesor Krzysztof Kowalczyk będzie nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Taką decyzję podjęło w ubiegłym tygodniu uczelniane kolegium elektorów.


Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk otrzymał 129 głosów. Wyraźnie pokonał dr hab. Adama Waśko (79 głosów) i prof. Stanisława Winiarczyka (46 głosów). Czteroletnia kadencja nowo wybranego rektora, obejmującego stanowisko po prof. dr hab. Zygmuncie Litwińczuku, który ze względu na przekroczenie 67. roku życia nie mógł ubiegać się o reelekcję, zacznie się 1 września.

57-letni Krzysztof Kowalczyk ukończył rolnictwo na Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1987 roku zaczął pracę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Sześć lat później był już doktorem habilitowanym, a w 2009 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Obecnie jest dziekanem Wydziału Agrobioinżynierii oraz dyrektorem Instytutu Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z „odpornością pszenicy i owsa na mączniaka prawdziwego i rdze”, „identyfikacją i wykorzystaniem markerów molekularnych w badaniach roślin zbożowych” oraz „analizą ekspresji wybranych genów roślin użytkowych i modelowych indukowanych pod wypływem stresów”. Wyniki swoich badań prezentował na wielu konferencjach międzynarodowych m. in. w Norwich (Anglia), Pradze, Stambule, Nowym Sadzie (Serbia), Wernigerode (Niemcy), Bukareszcie czy Nowosybirsku (Rosja).

Był promotorem 7 prac doktorskich. Zrecenzował 12 rozpraw doktorskich, opracował dwie recenzje rozpraw habilitacyjnych, 7 ocen dorobku do stopnia doktora habilitowanego oraz dwie oceny dorobku naukowego na tytuł profesora. Został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Unii Lubelskiej. Otrzymał też kilkanaście nagród rektora UP w Lublinie oraz wyróżnienie „Złoty Kłos” przyznane przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Agrobioinżynierii. GR