Gruba kasa dla szkół

Umowę na dofinansowanie szkolnych projektów podpisali starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk i wicestarosta Waldemar Białowąs

Drukarki 3D, supernowoczesne tokarki i frezarki czy auto do nauki jazdy – m.in. o takie maszyny i urządzenia już wkrótce wzbogacą się szkoły zawodowe z terenu powiatu świdnickiego za sprawą unijnej dotacji w kwocie 4,5 mln zł.


Starosta świdnicki Dariusz Kołodziejczyk i wicestarosta Waldemar Białowąs wraz z dyrektorami szkół z terenu powiatu podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowy o dofinansowanie w ramach Działań 13.6, 12.2 i 12.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury, zakup specjalistycznego wyposażenia do pracowni kształcenia praktycznego oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach zawodowych powiatu.
W Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej dzięki unijnej dotacji wyremontowane zostaną pomieszczenia Centrum Kształcenia Praktycznego oraz pomieszczenia sanitarne; w pełni zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna, pojawi się nowa instalacja fotowoltaiczna i częściowo odnowione zostaną też pomieszczenia na drugim piętrze budynku szkoły. Placówka wzbogaci się także o nowe sprzęty: komputery z oprogramowaniem, projektor multimedialny i telewizor. Nowoczesnego sprzętu przybędzie także w CKP. Dzięki dotacji szkoła kupi m.in. nowoczesną frezarkę, tokarkę, sterowaną numerycznie obrabiarkę z osprzętem, drukarkę 3D, zestawy spawalnicze, a także sprzęt wyposażenia lotniczego, który będzie służył przyszłym technikom awionikom i technikom-mechanikom lotniczym. Wartość projektu to ponad 2,8 mln zł, zaś kwota dofinansowania to prawie 2,4 mln zł.
– PCEZ to szkoła, w której uczą się utalentowani przyszli technicy, jak m.in. twórcy innowacyjnego systemu obsługi i diagnostyki statków powietrznych SkySystem – mówi wicestarosta Waldemar Białowąs. – Absolwenci PCEZ-u stworzyli system, który podczas startu, lotu i lądowania statku powietrznego likwiduje szkodliwy czynnik ludzki. Ich projekt uzyskał potwierdzenie innowacyjności od Rzecznika Patentowego, który wstępnie zakwalifikował moduł jako wynalazek. Kształcąc tak zdolną młodzież, szkoła musi posiadać najnowocześniejszy sprzęt. Zmodernizowane CKP będzie inkubatorem technicznych talentów i z pewnością przyciągnie do szkoły nowych uczniów.
Z dofinansowania skorzysta także Zespół Szkół w Piaskach.
– Tu zmodernizowane zostaną warsztaty szkolne, powstanie platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dokona też dużych zakupów specjalistycznego sprzętu, m.in. frezarki, tokarki, zestawów interaktywnych, komputerów. Do pracowni Środków Transportu Drogowego trafi m.in. nowe osobowe auto przystosowane do nauki jazdy – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki.
Wartość projektu to 676 tys. zł, a uzyskane dofinansowanie wyniosło 573 tys. zł.
Unijne pieniądze trafią również do Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. Projekt, który szkoła zrealizuje, ma wartość 729 tys. zł i obejmuje doradztwo zawodowe i dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego (zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu VCC). Oprócz tego młodzież skorzystać będzie mogła z zajęć z zakresu matematyki, biologii, przedmiotów informatycznych i reklamy. Na ich koniec uczestnicy uzyskają certyfikaty honorowane w Unii Europejskiej. Projekt obejmuje także nauczycieli, którzy mogli uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie informatyki oraz doradztwa zawodowego.
Ostatnią z placówek, która skorzysta z unijnego wsparcia, jest Zespół Szkół w Trawnikach. Szkoła zrealizuje dwa projekty o łącznej wartości 570 tys. zł, z czego 520 tys. zł, to pieniądze z UE. W ramach pierwszego projektu (pod nazwą „Szkoła kluczowych kompetencji – poprawa jakości kształcenia”) odbędą się dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, językowe, IT. Będzie można także skorzystać z kursy doskonalące dla nauczycieli z doradztwa zawodowego. Szkoła zakupi też sprzęt do pracowni IT oraz wyposażenie pracowni do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Drugi z projektów – „Aktywni zawodowcy. Poniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Trawnikach” – zakłada płatne staże w przedsiębiorstwach, możliwość odbycia bezpłatnego kursu na prawo jazdy kat. B, zajęcia z inżynierii projektowania komputerowego 2D i 3D, szkolenia z obsługi kas fiskalnych i wózków jezdniowych podnośnikowych. Będzie można również odbyć szkolenie w charakterze montera stolarki budowlanej, kurs barmański czy zajęcia przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych. Szkoła zakupi tez profesjonalny sprzęt do pracowni mechanicznej, kucharskiej, handlowej oraz sprzęt IT. (opr. w)