Hala dla „Bronka” na wyciągnięcie ręki

hala dla bronka

Jeszcze w tym roku może rozpocząć się budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy I LO. Świdnicka inwestycja znalazła się na liście zadań przeznaczonych do dofinansowania ze środków, którymi dysponuje urząd marszałkowski. W tej chwili spis inwestycji trafił do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po jego zatwierdzeniu przez ministerstwo powiat będzie mógł ruszać z budową.
Sale gimnastyczne przy najstarszej świdnickiej szkole mają już po 60 lat. Większa należy do I LO, w mniejszej ćwiczą uczniowie z Zespołu Szkół nr 1. Zarówno jedna jak i druga nie zaspokajają potrzeb obu placówek. Już w minionym roku przedstawiciele zarządu powiatu informowali o swoich planach dotyczących budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Mogłyby z niej korzystać obie szkoły mające siedzibę w budynku na ul. Okulickiego. Wstępnie inwestycja została wyceniona na 3 mln zł. Według koncepcji miałaby powstać na dziedzińcu szkoły. Uczniowie korzystając z obiektu przechodziliby łącznikiem.
Jeszcze w minionym roku przedstawiciele powiatu rozpoczęli poszukiwania dofinansowania zewnętrznego budowy sali. Inwestycja została wpisana również do Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Dało to możliwość starania się o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy krajowych. Prawie do końca lutego samorządy miały czas na składanie wniosków o dofinansowanie z programu. Ze Świdnika też wpłynęły dokumenty. W minionym tygodniu okazało się, że na liście wybranych projektów znalazła się budowa sali.
– Teraz lista z urzędu marszałkowskiego trafi do Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi Waldemar Białowąs, wicestarosta świdnicki. – Kiedy zostanie zatwierdzona, będziemy mieli miesiąc na złożenie całej dokumentacji.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku mogłaby się rozpocząć budowa obiektu.
– Liczymy, że pieniądze do nas trafią – mówi Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki. – Będzie to wielka zasługa wicestarosty Białowąsa, który włożył dużo pracy w ten projekt, mimo że początkowo niektórzy powątpiewali w jego powodzenie.
Zgodnie z decyzją urzędników marszałka do Świdnika miałoby trafić około 1,5 mln zł w trzech transzach. Pieniądze miałyby być przekazane w ciągu trzech lat. Nie oznacza to jednak, że budowa na tak długo została zaplanowana. – Nie znamy jeszcze ostatecznego kosztorysu tej inwestycji. Wszystko będzie pewne w zasadzie dopiero po przetargu – mówi Dariusz Kołodziejczyk – Wierzymy, że lista zostanie zatwierdzona i z budową ruszymy już w tym roku. Oczywiście nie rozłożymy jej na trzy lata. Natomiast zgodnie z zapisami programu w takim czasie miałaby do nas spłynąć cała kwota przyznanego dofinansowania.
Na inwestycję mocno liczą władze I LO. – Nowa sala jest nam wręcz niezbędna. Bez niej trudno sobie wyobrazić dalsze funkcjonowanie szkoły – mówi Stanisław Stefańczyk, dyrektor I LO w Świdniku. – W tej chwili sala nie spełnia żadnych standardów – często muszą w niej na raz ćwiczyć dwie grupy.
Natomiast od września w I LO ma również powstać klasa siatkarska, która także będzie wymagała lepszych warunków do ćwiczeń. – Nabór właśnie trwa. Patronat nad klasą objęła Avia Świdnik. Uczniowie będą mieć 10 godzin wychowania fizycznego tygodniowo, w tym 7 godzin treningów siatkarskich. Do oddziału zapraszamy też uczniów spoza Świdnika, bo mamy dla nich miejsca w internacie – zachęca Stanisław Stefańczyk. (kal)

Przy PCEZ kort i basen

Powiatowe plany rozbudowy bazy sportowej przy szkołach nie ograniczają się tylko do budowy hali sportowej przy „Bronku”. Przedstawiciele starostwa chcą również wybudować boiska przy tej samej placówce. Przy Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej mają powstać kryte korty i przyszkolny basen. Natomiast jeszcze w tym roku Zespół Szkół w Trawnikach wzbogaci się o boisko.

News will be here