Hetman człowiekiem roku

Kapituła powołana przez prezydent Chełma, Agatę Fisz, spośród zgłoszonych kandydatur wybrała „Chełmianina Roku 2015”. Podczas piątkowej sesji rady miasta uroczyście nadano tytuł Wojciechowi Hetmanowi.

 

Najbardziej znany cukiernik po raz pierwszy przyjechał do Chełma w 1964 roku. W ciągu czterech późniejszych lat ożenił się i osiadł tu na stałe. – Spodobało mi się to miasto i często wracałem – mówi Wojciech Hetman. – Dziś niestety tego nie zauważamy, ale Chełm się zmienia. Moje siostry, znajomi, którzy przyjeżdżają do mnie w odwiedziny, widzą to i zachwycają się zmianami, jakie zachodzą. Dostrzegają nawet więcej ode mnie. To miasto jest piękne i nie zamieniłbym go na żadne inne – podkreślił podczas uroczystości.
Autor wielu patentów, wielokrotnie doceniany i nagradzany.

Sponsor wielu przedsięwzięć, mecenas kultury, inicjator licznych miejsc i tablic pamięci. Od lat prowadzi działalność charytatywną. W opinii wielu już dawno powinien zostać utytułowany człowiekiem roku. Szereg kontrowersji wzbudził ubiegłoroczny werdykt kapituły, kiedy to zamiast Hetmanowi zaszczytny tytuł przypadł bardowi, Markowi Dyjakowi. (pc)