Historia za Spiżowa Bramą

Już po raz siódmy, pod honorowym patronatem wójta gminy Jana Łukasika i proboszcza parafii pod wezwaniem Ducha Świętego ks. Józefa Kuzawińskiego, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej odbył się Diecezjalny Konkurs Ortograficzny Dyktando Papieskie. Oficjalnego otwarcia dyktanda dokonał dyrektor ZS Mirosław Konieczny.
Rywalizowali uczniowie dwudziestu trzech szkół z diecezji lubelskiej i siedleckiej. Gimnazjaliści zmagali się z tekstem poświęconym konklawe sprzed trzydziestu ośmiu lat, a uczniowie szkoły podstawowej – z tekstem o wycieczce do zoo. Prace oceniało jury pod przewodnictwem pracowników dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS i KUL w Lublinie, którzy byli autorami tekstów dyktand.
Wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Magdalena Błaszczuk (Gimnazjum w Woli Uhruskiej, op. Jolanta Kuśmierczyk), drugie – Gabriela Wodnicka (PG nr 1 we Włodawie, op. Joanna Kojro), trzecie – Julia Wysokińska (PG w Dębowicy, op. Lidia Lesisz). Wyróżnienia otrzymały: Dorota Marciniuk (Gimn. Sportowe w Międzyrzeczu Podlaskim), Adam Juszczyński (PG w Dębowicy), Julia Ćmil (PG w Zbuczynie).
W grupie uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce otrzymała Natalia Biernacka (Siedlce, op. Anna Wierzbicka), drugie – Klaudia Celińska (Siedlce, op. Mariola Świderska), trzecie – Katarzyna Ostrowska (ZSO nr 7 w Chełmie, op. Elżbieta Pałczyńska-Prus). Wyróżnienia otrzymały: Laura Lewczuk i Julia Markowska (SP w Zbuczynie) oraz Anna Michowiecka (Siedlce).
Laureaci i uczestnicy dyktanda otrzymali puchary, dyplomy i nagrody książkowe. Konkursowi towarzyszyła wystawa książek poświęconych patronowi gimnazjum – Janowi Pawłowi II. Uczestnicy zwiedzili muzeum przy szkole podstawowej, placówkę NOSG w Woli Uhruskiej oraz kościół pw. Ducha Świętego. Obejrzeli także część artystyczną w wykonaniu studia muzycznego istniejącego przy gimnazjum.
W organizację przedsięwzięcia zaangażowali się nauczyciele: Jolanta Kuśmierczyk, Marzena Antoniuk, Gabriela Jankowska, Teresa Osieleniec, Lucyna Raczyńska, Mariola Kędzierawska, ks. Robert Jędrych oraz pracownicy administracji i obsługi.
Organizatorzy dyktanda dziękują sponsorom: wójtowi gminy Wola Uhruska, proboszczowi miejscowej parafii, właścicielowi Huty Szkła w Dubecznie oraz Radzie Rodziców Gimnazjum w Woli Uhruskiej. (gkj)