Historycznie i patriotycznie w Gorzkowie

W niedzielę w Gorzkowie zorganizowano uroczystości patriotyczno-historyczne upamiętniające 75. rocznicę bezprawnego aresztowania i wywózki żołnierzy AK i BCh do łagrów sowieckich.

Organizatorami wydarzenia byli miejscowi przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Gorzkowie i Zarząd Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków, zaś patronatem honorowym objęli je posłowie Teresa Hałas i Sławomir Zawiślak oraz wójt gminy Gorzków Marek Kasprzak.

Uroczystości zainaugurowała msza w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gorzkowie, zaś po jej zakończeniu złożono kwiaty i zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej poświęconej żołnierzom AK aresztowanym i więzionym w sowieckich łagrach. W imieniu starostwa powiatowego w Krasnymstawie wiązankę złożyli wicestarosta Marek Nowosadzki i przewodnicząca komisji oświaty Ewa Nieścior.

Nowosadzki w kilku słowach skierowanych do zebranych podkreślił, że jest to kolejna w powiecie rocznica wydarzeń wojennych, która pokazuje jak ogromne straty poniosło polskie społeczeństwo w czasie II wojny światowej, także tutaj – na ziemi krasnostawskiej. Poseł Hałas podziękowała z kolei organizatorom za upamiętnianie jakże ważnych, choć bolesnych wydarzeń z historii lokalnej społeczności.

Dziękowała też za to, że wciąż nie brakuje organizacji takich jak Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła Rejonowego w Gorzkowie i zarząd Stowarzyszenia Środowisko Borowiczan – Sybiraków, a także młodych ludzi z harcerstwa, którzy wspólnym wysiłkiem dbają o to, by upamiętniać historię naszego narodu. (k)