Hubertus w „Dubelcie”

W dniu wspomnień św. Huberta w Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt” w Chełmie, na terenie lasu Husynne, w obwodzie łowieckim nr 165, zorganizowano polowanie zbiorowe hubertowskie. W łowach uczestniczyło trzydziestu myśliwych i naganiacze.

Sygnał „Zbiórka” w wykonaniu sygnalisty Michała Jakubowskiego wezwał myśliwych na odprawę. Po słowach powitania i złożeniu życzeń z okazji św. Huberta, prowadzący polowanie omówił zasady bezpieczeństwa i przebieg poszczególnych pędzeń. Bezpośrednio po losowaniu stanowisk myśliwi udali się na wylosowane stanowiska. W wyniku przeprowadzonych pędzeń nic nie pozyskano. W poszczególnych miotach widziano chmary jeleni, rudle saren. Śladów bytowania dzików nie stwierdzono. W trakcie zakończenia łowów przyjęto ślubowanie myśliwskie od nowo przyjętego myśliwego. Uroczyste ślubowanie w asyście swojego opiekuna złożył Borys Zołotnicki. Bezpośrednio po łowach wszystkich uczestników polowania zaproszono do ogniska, a tam serwowano poczęstunek.

Hubertus w „Bażancie”

Bardzo udane polowanie zbiorowe z ambon zostało zorganizowane w sobotę 9 listopada w Kole Łowieckim nr 53 „Bażant” w Świdniku. W polowaniu uczestniczyło trzydzieści strzelb. W wyniku przeprowadzenia jednego miotu pozyskano siedem jeleni – łanie i cielęta. Były widziane dziki, ale uszły cało. Kilkunastoosobowa naganka składała się tylko z naganiaczy, polowano bez udziału psów.

Otwarcie sezonu w chełmskim „Szaraku”

(9 listopada) Na inauguracji sezonu polowań zbiorowych przy nowo budowanym domu myśliwskim w Poczekajce spotkali się członkowie Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie i ich goście. W trakcie spotkania ślubowanie myśliwskie złożyło trzech nowo przyjętych kolegów. Powołanym strażnikom łowieckim wręczono legitymacje wraz z oznakami strażników. Dla upamiętnienia zmarłych kolegów posadzono pamiątkowe drzewka na posesji przy domku. Podsumowaniem spotkania był przygotowany poczęstunek.

Zasiedlenie wolier

W piątek, 8 listopada, do trzech wolier adaptacyjnej w m. Turka, Poczekajka i Rudka wpuszczono 120 przywiezionych zajęcy. Wpuszczanym do wolier sztukom podano lekarstwa. Kilka dni wcześniej przygotowane woliery adaptacyjne odebrały służy Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Po okresie adaptacyjnym zające zostaną wypuszczone na wolność. Wtedy to zasilą populację szaraka bytującą w dzierżawionych obwodach łowieckich. Program w okręgu chełmskim PZŁ realizują Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i Kł nr 85 „Sokół” w Chełmie. (m)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here