I nagle chodnik się urywa…

Brakujący kawałek chodnika

O połączenie chodnikiem Parku Brzeziny z infrastrukturą przy parkingu na ulicy Akacjowej zwraca się do władz miasta radny Marcin Magier. Wniosek dotyczący tej inwestycji został zgłoszony do budżetu obywatelskiego i choć poparło go ponad 280 mieszańców, nie zakwalifikował się do realizacji. Radny wspólnie z autorką projektu proponuje wpisanie go do przyszłorocznego budżetu miasta.


– Mieszkańcy osiedla Brzeziny uważają, że inwestycja jest potrzebna i znacznie usprawni komunikację pieszą z osiedla w stronę miasta oraz skomunikuje istniejącą infrastrukturę parku Brzeziny z dalszymi elementami infrastruktury pieszej na osiedlu – mówi radny Marcin Magier. – Omawiany odcinek stanowi ważny szlak komunikacji pieszej, korzystają z niego między innymi dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 5. Obecnie chodnik zrealizowany w ramach budowy Parku Brzeziny urywa się i piesi dalszą drogę kontynuują terenem zielonym, aby po ok. 50 m ponownie wejść na chodnik na terenie osiedla Brzeziny. W dodatku ta trasa nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z dziecięcymi wózkami.

Radny wskazuje, że po deszczu ścieżka prowadząca przez trawnik staje się śliska i błotnista, a w dodatku na pewnym odcinku jest dosyć stroma. Projekt dotyczący zastąpienia jej chodnikiem został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego. Uzyskał sporo głosów – 284, ale okazało się, że to za mało, aby zakwalifikować się do realizacji. Jak przypuszcza radny to z racji lokalnego charakteru proponowanej inwestycji.

Autorką projektu do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego budowy chodnika łączącego park Brzeziny z infrastrukturą przy bloku Akacjowa 22a jest Izabela Janicka-Wartacz, która uzasadniała, że budowa tego odcinka zapewni bezpieczeństwo pieszym poruszającym się po nieutwardzonej nawierzchni, uzupełni infrastrukturę parku Brzeziny, a wyrównanie i zniwelowanie terenu pozwoli również na wykorzystanie go jako górki saneczkowej, a latem ułatwi koszenie. Ponadto autorka wskazała, że nowo powstały chodnik powinien być zbudowany bez przeszkód architektonicznych w postaci schodków, pozwalających na łatwy przejazd wózkom dziecięcym i osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Czy władze miasta zaakceptują ten wniosek okaże się niebawem. Do 15 listopada samorządy mają czas na przygotowanie projektu uchwały budżetowej. Wg wyliczeń opracowanych na potrzeby Budżetu Obywatelskiego koszt budowy chodnika to ok. 45 tys. zł. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here