I oni wzięli z Unii!

Cykl artykułów na temat beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej cieszy się ogromnym zainteresowaniem naszych Czytelników. I na ich prośbę wracamy do nazwisk rolników i przedsiębiorców, którzy otrzymali dotacje bezpośrednie do ziemi oraz fundusze na modernizację gospodarstw rolnych oraz tworzenie i rozwój firm na wsi.
Największymi beneficjentami WPR w naszym regionie są Marek Pieńkowski i Tadeusz Radzięciak. Pierwszy otrzymał prawie dwa, a drugi blisko milion złotych unijnych dotacji za 2015 rok. Poniższe zestawienie uwzględnia tych rolników i przedsiębiorców, którzy otrzymali od 100 do 300 tys. zł. W zdecydowanej większości to rolnicy z dotacjami do ziemi. Ale zestawienie uwzględnia wszystkie dotacje otrzymane przez nich za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A w ostatnich latach były tam m.in. programy na modernizację gospodarstw rolnych, tworzenie mikroprzedsiębiorstw i rozwój już funkcjonujących firm na terenach wiejskich.
Najwięcej, bo ponad 40 beneficjentów, znalazło się w tej grupie w gminie Chełm. Ponad „stówkę” otrzymali: Grażyna Adamiec (ok. 145 tys. zł), Zbigniew Bakun (248), Honorata Bakun-Kuba (256), Piotr Chmielewski (101), Przemysław Drozd (135), Paweł Dżaman (134), Tadeusz Flis (114), Rafał Furmaniak (109), Kazimierz Futa (197), Bartosz Gajda (140), Lucjan Jarocki (129), Wiesława Jarzyna (129), Jolanta Kata (144), Michał Kawalec (161), Marek Klajn (108), Jan Korszla (115), Kamila Kostecka (102), Hanna Kozaczuk (146), Justyna Kraczkowska (106), Tomasz Krasnowski (265), Marcin Łobejko (125), Piotr Nowicki (162), Andrzej Oleksiejuk (150), Daniel Padziński (107), Wojciech Pajer (105), Agnieszka Panas (108), Patryk Panas (112), Bogdan Pastuszak (219), Piotr Pączek (114), Łukasz Piekaruś (105), Andrzej Radziszewski (149), Marcin Rybaczuk (127), Barbara Sawicka (150), Michał Sawicki (275), Andrzej Skóra (220), Zbigniew Słoniewski (260), Sylwester Sroczyński (143), Małgorzata Szternal (118), Ryszard Szumiło (106), Zbigniew Tkaczyk (120), Mieczysław Wilkos (230), Zbigniew Wójtowicz (194), Chełmski Cukier Spółka z o.o. (229), UNI-AGRA Sp. z o.o. (101).
Na drugim biegunie znalazła się gmina Rejowiec Fabryczny, z której jest tylko jeden beneficjent – Marek Wawrzyszuk, który otrzymał 120 tys. zł.
Tylko trzech beneficjentów z gminy Wojsławice przekroczyło próg 100 tys. zł: Marian Dawidziuk (101), Mateusz Piróg (112) i Tomasz Piróg (246). A pięciu z gminy Rejowiec: Krzysztof Czuba (165), Sylwester Frącek (184), Piotr Jagiełło (102), Marian Mojak (283), Weronika Wójcik (101). Pozostali beneficjenci, którzy otrzymali do 100 do 300 tys. zł za 2015 rok to – gmina Kamień: Wojciech Betiuk (157), Tomasz Chudoba (175), Sławomir Czyż (286), Zbigniew Daniło (145), Anna Dżaman (220), Tomasz Dżaman (100), Grzegorz Gancarz (277), Stanisława Grzywny (107), Jolanta Jaroszyńska (175), Dariusz Jaroszyński (217), Edward Kołodziej (115), Rafał Mularczyk (194), Natalia Nowakowska (197), Zbigniew Płodzień (147), Andrzej Strelczuk (177), Marek Szelążek (113), Marek Szewczuk (150), Natalia Zubek-Olszewska (288), Gmina Kamień (151). Gmina Wierzbica: Bogusław Bakaj (128), Artur Białasz (295), Paweł Buch (205), Jarosław Deniszczuk (159), Piotr Deniszczuk (277), Zdzisława Deniszczuk (160), Sylwia Dyńska (139), Jonatan Kalinowski (108), Stanisław Kapeluszny (256), Stanisław Kot (196), Janusz Kraska (125), Andrzej Nakonieczny (105), Konrad Skuza (171), Feliks Szacoń (100), Leszek Torbiczuk (111), Jacek Winiarski (109), Witold Winiarski (138). Gmina Sawin: Jarosław Branicki (104), Janusz Czajka (176), Kamil Gaj vel Demczuk (111), Stanisław Grzesiak (157), Kazimierz Howorus (108), Janusz Kowalczuk (167), Damian Łobaczuk (101), Grzegorz Mierzicki (102), Bogdan Niedźwiecki (178), Józef Struski (142), Marzena Suchoń (200). Gmina Leśniowice: Janusz Chęć (135), Kamil Chęć (157), Magdalena Ciechan (109), Rafał Ferenc (154), Piotr Lachowski (143), Jarosław Łoś (167), Czesław Michalczuk (186), Ryszard Pieczykolan (103), Sławomir Pieczykolan (269), Stanisław Sadowski (287), Adam Stasak (140), Sebastian Winnicki (184), Emilia Wysocka (103), AGROPOM SP.Z O.O. (294). Gmina Białopole: Leszek Goszczyński (259), Sławomir Jelinek (127), Mariusz Kamiński (141), Krzysztof Rakowiecki (285), Agnieszka Reguła (116), Andrzej Tkaczyk (204), Piotr Włodarczyk (150), Henryk Zdybel (116), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Raciborowicach (214). Gmina Żmudź: Łukasz Mazur (110), Marek Pieńkowski (234), Peter Pieńkowski (268), Katarzyna Rakowiecka (194), Robert Stempkowski (109), Dawid Szymański (169), Andrzej Zając (194). Gmina Dubienka: Arkadiusz Jakubczuk (226), Wojciech Jaroszyński (289), Michał Koziński (242), Arkadiusz Nadolski (247), Beata Olchowska (196), Piotr Palica (139), Tomasz Starzykowski (232), Aleksandra Szewc (135), Henryk Tokarski (179), Andrzej Wargacki (229). Gmina Ruda-Huta: Kamil Dąbrowski (121), Michał Kochoń (199), Barbara Misiec (128), Dariusz Mróz (283), Bogumił Pejcho (229), Sławomir Rybak (195), Mariusz Ryl (126), Bożena Szalewicz (198), Mariusz Szalewicz (110), Zbigniew Szalewicz (106). Gmina Siedliszcze: Natalia Drzazga (111), Tadeusz Gugułka (136), Elżbieta Łukaszewska (129), Leszek Łukaszewski (145), Martin Pavlik (118), Grzegorz Rodzeń (108), Rafał Sadowski (100), Tomasz Studziński (110). Gmina Dorohusk: Joanna Gajewska (273), Monika Krawczyńska (200), Włodzimierz Krawczyński (103), Paweł Prucnal (123), Irena Raczyńska (116), Bernadeta Szpindowska (294), Kamil Szymański (153). Gmina Żmudź: Adam Białowąs (123), Krystian Brudek (155), Piotr Brudek (220), Leszek Ciupa (141), Bartłomiej Dmuch (103), Grzegorz Goszczyński (181), Katarzyna Kowalczyk (172). (reb)