I ty możesz zostać strażnikiem

13 osób może znaleźć pracę w lubelskiej Straży Miejskiej. Trwa nabór. Chętni mogą się zgłaszać do wtorku, 12 listopada.


Aby zostać strażnikiem miejskim trzeba mieć ukończone 21 lat, polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie i być „sprawnym pod względem psychicznym i fizycznym”. To nie jedyne wymagania. Przyszły strażnik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych. Nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie np. wyższe wykształcenie na kierunku prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub narodowe. Przydadzą się również m.in. znajomość języków obcych, ukończone szkolenie z samoobrony, prawo jazdy albo doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.

Wynagrodzenie zasadnicze przyszłego strażnika wyniesie 2700 złotych brutto. Pierwsza umowa zostanie zawarta na rok. Nowi strażnicy przejdą w tym czasie szkolenia. Po upływie roku i pozytywnie zdanym egzaminie czeka ich awans na stanowisko młodszego strażnika. Wiąże się to z zawarciem umowy na czas nieokreślony i wynagrodzeniem zasadniczym 3 tysiące zł brutto. Do tego dochodzą m.in.: dodatek za wieloletnią pracę uzależniony od stażu, możliwość dalszych awansów, 13. pensja, możliwość bezpłatnego wstępu na basen czy zniżki na wydarzenia sportowe.

Chętne osoby mogą się zgłaszać do wtorku, 12 listopada. Wymagane dokumenty trzeba dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie formatu A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski – aplikant”. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Straż Miejska Miasta Lublin, ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.986.pl.GR

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here