Ich poświęcenie zasługuje na najwyższe uznanie

Uroczyste obchody 40-lecia założenia Niezależnego Zrzeszenia Studentów zaplanowano na 2020 rok, ale przygotowania idą już pełną parą. Powołano już Komitet Honorowy Obchodów, w którego składzie znaleźli się zarówno opozycjoniści z lat 80-tych związani z organizacją, jak i jej aktualni działacze, również z Lublina.


Już teraz projektowany jest mural upamiętniający NZS-u. Poza tym poszczególne uczelnie przygotowują szereg wystaw, spotkań i pikników, a także bieg charytatywny czy mecz piłki nożnej. W planach obchodów ogólnopolskich jest organizacja koncertu pod hasłem: „NZS Pokolenia Przemian” oraz II Balu Alumnów. W składzie Komitetu Honorowego Obchodów 40-lecia istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów znalazł się również przedstawiciel Lublina – Przemysław Omieczyński.

– Poświecenie, jakiego dokonali nasi poprzednicy w imię walki o wolność, zasługuje na najwyższe uznanie. My, jako młodzi ludzie, nie potrafimy przejść obojętnie obok naszej historii i staramy się ją pielęgnować na każdym kroku. Zależy nam, aby obchody okrąglej rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów zorganizowane były z jak największą starannością – podkreśla Patrycja Serafin, przewodnicząca NZS. Niezależne Zrzeszenie Studentów na swojej stronie internetowej (www.nzs.org.pl ) zachęca do przesyłania archiwalnych zdjęć i wspomnień a także zaangażowania w przygotowanie obchodów.

Obecnie NSZ zrzesza studentów na 32 krajowych uczelniach. Organizacja studencka powstała 22 września 1980r. w wyniku m.in. strajków robotniczych z sierpnia tego roku. Była w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem „Solidarności”. Skupiała wokół siebie młodych ludzi, którzy dążyli do demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, a także szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. (EM.K.)