II Wschodnie Forum Biznesu

Lubelska Fundacja Wspierania Biznesu i Współpracy Międzynarodowej oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli zapraszają do udziału w II Wschodnim Forum Biznesu, które odbędzie się w 22-23 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2.
Głównym celem wydarzenia jest wsparcie procesu tworzenia sieci podmiotów rynkowych, mające na celu realizację wspólnych idei i projektów biznesowych, wpływających na rozwój gospodarki regionalnej w województwach Polski wschodniej.
W II Wschodnim Forum Biznesu, podobnie jak w poprzedniej edycji, będą uczestniczyć: przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych z województw Polski wschodniej, z ministerstw związanych z rozwojem gospodarczym, członkowie izb przemysłowo-handlowych, ambasadorowie, ekonomiści ds. rynków międzynarodowych oraz przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Chin, Indii, Włoch, Francji oraz z Angoli, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
22 czerwca w programie branżowe spotkania uczestników w formule „business-to-business” oraz „business-to-administration”.

Przedsiębiorcy zaproszeni do udziału w Forum mogą być pewni, że to wydarzenie stworzy nowe możliwości rozwoju biznesu w naszej części Europy i będzie stanowić okazję do nawiązania wielu międzynarodowych kontaktów – twierdzą organizatorzy i zachęcają do rejestracji pod adresem: www.wschodnieforumbiznesu.eu.
Moderatorami obrad w grupach problemowych będą: Marek Zuber – ekonomista i analityk rynków finansowych, prof. Marek Pietras – prodziekan Wydziału Politologii UMCS, Jan Mołodecki – przewodniczący Związku Gmin Lubelszczyzny, Antoni Mielniczuk – prezes Polsko-Saudyjskiej Izby Gospodarczej.
Prominentni uczestnicy obrad to: prof. Mirosław Piotrowski – eurodeputowany, prof. Andrzej Stanisławek – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przy Senacie RP, Krzysztof Hetman – eurodeputowany, Andrzej Arendarski – prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Spodziewani są reprezentanci Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zjadą liczni dyplomaci

…m.in.: Jonathan Knott – ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce, Karsten Klepsvik – ambasador Królestwa Norwegii, dr Thomas M. Buchsbaum – ambasador Austrii, Andrii Deschystia – ambasador Ukrainy, Andrea Bekić – ambasador Chorwacji, Edgar Ghazaryan – ambasador Armenii, Iurie Bodrug – ambasador Mołdawii, Bahrom Badaev – ambasador Uzbekistanu, Ramin Mehmanparast – ambasador Republiki Iranu, Hagi A.S. Dhan – ambasador Libii, Vasyl Pavlyuk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Igor Sekreta – radca Ambasady Białorusi w Polsce, Natalia Topchishvili – Radca Ambasady Gruzji w Polsce, Wiesław Mazur – Konsul Generalny RP we Lwowie, Artur Michalski – ambasador RP w Kiszyniowie.
Jak informuje Dariusz Jedlina – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie, tematy wystąpień i dyskusji będą dotyczyć możliwości inwestycji w regionie lubelskim oraz makroregionie Polski Wschodniej. Są to m.in.: „Bariery, zagrożenia, sukcesy i możliwości w budowaniu relacji międzynarodowych”; „Praktyczne zabezpieczenia umów w obrocie międzynarodowym”; „Specyfika rynków Wschodnich”; „Strategia umiędzynarodowiania Lublina – o konkretnych działaniach i skutkach”; „Rola samorządów w polityce zagranicznej i wymianie gospodarczej”; „Potencjał inwestycyjny gmin należących do Polski Wschodniej”; „Strategiczne gałęzie gospodarki wspierane i rozwijane na terenie Polski Wschodniej”; „Rozwój gałęzi strategicznych i potencjał inwestycyjny miasta Lublin”.
W programie bezpośrednie spotkania między przedstawicielami firm oraz instytucji z Polski i z zagranicy
23 czerwca wizyty studyjne gości obejmą m.in. Port Lotniczy Lublin, Odlewnię Żeliwa Lublin, Zakłady Ursus SA, Lubelski Rynek Hurtowy – Elizówka SA, Fabrykę Kabli El-Par, Zakłady Mięsne Wierzejki i Agram SA.
Marek Rybołowicz